INTENZIVNO SE RADI NA ČIŠĆENJU PREDBRANA NA AKUMULACIJI „BARJE“, OČIŠĆENE 4 OD UKUPNO 9

U protekla dva meseca, Javno-vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“, u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Leskovca, pristupilo je čišćenju deponijskih pregrada odnosno predbrana na glavnom izvorištu za vodosnabdevanje, Akumulaciji Barje. Od ukupno 9, u toku prošle godine, očišćene su dve, a nedavno je privedeno kraju uređenje još dveju predbrana, čime je kvalitet vode značajno poboljšan, rečeno je danas na konferenciji za novinare, koja je održana u blizini jedne od očišćenih deponijskih pregrada.

S obzirom na to da su postojećih 9 deponijskih pregrada u potpunosti bile ispunjene nanosom, iskazana je potreba za njihovim čišćenjem. Za sada su očišćene 4, a u narednom periodu, kako je najavljeno, pristupiće se uređenju preostalih pet.

Takođe, na konferenciji za novinare, konstatovano je da je neophodna izgradnja još 6 predbrana, uz podsećanje da sada pritoke, a naročito reka Veternica i bujični Crcavački potok, sav isprani materijal, nose bez ikakvog zadržavanja direktno u akumulaciju Barje, koja inače predstavlja glavno izvorište vodosnabdevanja grada Leskovca.

Zajednički cilj Grada Leskovca i Javno-vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“, je održavanje kvaliteta vode Akumulacije Barje na visokom nivou, rekao je gradonačelnik Goran Cvetanović. Kako bi se to postiglo, potrebno je redovno čišćenje deponijskih pregrada od nanosa, koje inače predstavljaju glavnu zaštitu.

Kada je reč o dvema predbranama koje su očišćene u proteklih par meseci, istaknuto je da je uklonjeno skoro 10 hiljada kubika nanosa.

Čišćenjem predbrana, napravljen je dodatni prostor za nove količine nanosa, čime će biti sprečeno njegovo unošenje u akumulaciju Barje. Sve to će direktno uticati na poboljšanje kvaliteta vode, dok se kao krajnji rezultat dobija produžetak eksploatacionog veka same akumulacije.

Inače, akumulacija Barje na reci Veternici, napunjena je 1994. godine i predstavlja ključno izvorište, koje se koristi za snabdevanje vodom preko 90 hiljada stanovnika sa područja grada Leskovca i 38 naseljenih mesta. Njegova izgradnja obezbedila je zdravu higijenski ispravnu vodu za brojne buduće generacije.