DruštvoVesti

INVESTITORI OSLOBOĐENI DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U ZELENOJ ZONI, POVEĆANA CENA SMEŠTAJA DECE U VRTIĆ

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo predlog odluke o umanjenju plaćanja  doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta  investitorima domaćim i stranim svih objekata  u obuhvatu Nove Zelene zone kroz zapadni deo i o povećanju cene smeštaja dece u PU Vukica Mitrović koja nije menjana od 2015.godine.

Gradsko veće je usvojilo operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Leskovca za ovu godinu za šta je iz budžeta opredeljeno 30 miliona dinara, a radiće se tri lokacije.

Data je saglasnost na Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada za period od 2021.do 2023.godine koji će se realizovati sa ukupno 25 miliona dinara i kroz pet mera.

Za dalji privredni razvoj grada od velike je važnosti danas usvojeni predlog odluke o umanjenju plaćanja  doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta  investitorima domaćim i stranim svih objekata  u obuhvatu Nove Zelene zona kroz zapadni deo od 100 odsto, istakao je graonačelnik Goran Cvetanović, i dodao da se očekuje potpisivanje ugovora sa turskim investitorom u maju .

Većnici su se saglasili sa povećanjem cene smeštaja dece u PU Vukica Mitrović koja nije menjana od 2015.godine uprkos obavezi da se svake godine usklađuje. Tako će smeštaj deteta umesto dosadašnjih 3.716 dinara koštati 4.545 dinara, što će biti 200 dinara više  dnevno za selodnevnu brigu.

Gradončelnik je podsetio da je za sudske sporove povodom odluka  prethodne vlasti.

Data je saglasnost JP Elektroprivreda Srbije, ogranak Leskovac na predlog odluke za izgradnju razvodnog postrojenja  Yura corporation  i izveštaj o izvršenom popisu imovine  i obaveza GU grada Leskovca sa stanjem na dan 31.decembar 2020.godine.

Gradsko veće je usvojilo predlog pravilnika o program i načinu polaganja ispita o pooznavanju grada Leskovca i propisa iz oblasti taksi prevoza kao i o obrazovanju komisije za polaganje ispita za ovu oblast.