DruštvoVesti

IZRADA PLANA RAZVOJA GRADA LESKOVCA ZA PERIOD OD 2023. DO 2029. GODINE, ULAZI U ZAVRŠNU FAZU

U sali Skupštine grada Leskovca, održan je poslednji u nizu otvorenih sastanaka Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja grada za period od 2023 do 2029. godine, sa zainteresovanim delom javnosti. Od konkretnih sugestija, koje bi mogle da postanu deo nacrta ovog plana, danas se jedino čuo predlog u vezi asfaltiranja puta do sela Bara.

Uzevši učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana razvoja grada za period od 2023. do 2029. godine, Selena Jovanović, vlasnica seosko-turističkog domaćinstva “Sunčev breg”, koje se nalazi na planini Kukavici, u selu Bara, kao zamerku je iznela zanemarivanje ruralnog turizma, koji ima značajnu ulogu u sklopu održivog razvoja, dok je kao konkretnu sugestiju, iznela asfaltiranje puta do sela Bara.

Pre same javne rasprave, u okviru koje je veoma mali broj građana uzeo učešće, predstavljen je Plan razvoja grada.  Reč je o veoma značajnom, strateškom dokumentu, koji zadaje pravce razvoja jedne lokalne samouprave i to u društvenom, ekonomskom, kao i u pogledu životne sredine, u narednim godinama.

Kao njegov sastavni deo, posebno se izdvajaju, kako je istakao Dragan Stojiljković, koordinator Tima za izradu Plana, ambiciozni planovi, koji zahtevaju korišćenje ne samo sredstava iz budžeta grada Leskovca, nego i evropskih fondova.

Stojiljković je rekao da će, po svemu sudeći, nacrt biti završen do ponedeljka, nakon pažljivog razmatranja svih pristiglih predloga, kao i da će potom biti prosleđen Gradskom veću i Skupštini grada, na usvajanje.

Javna rasprava o Nacrtu Plana razvoja grada za period od 2023. do 2029. godine trajala je u periodu od 8. do 29. novembra, a današnjem otvorenom sastanku, prethodile su javne sesije u Vučju, Pečenjevcu, i Grdelici.

Zainteresovani učesnici, svoje predloge i komentare, mogli su da dostave Gradskoj upravi grada Leskovca, Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj.