DruštvoVesti

KAKO DO NOVCA, POKAZALI UČENICI TUŠ SA NBS

Povodom obeležavanja Nedelje štednje i ove godine su u TUŠ u saradnji sa NBS organizovane dve tematske radionice, dok su učenici obrazovnog profila komercijalista koji su relizovali  projekat Novac u makroekonomiji prezentovali rezultate ovog projekta.

I ove su godine naime povodom obeležavanja Nedelje štednje učenici obrazovnog profila komercijalista imali priliku da učestvuju u 
projektu koji je namenjen prvenstveno generaciji srednjoškolaca i na zanimljiv i nesvakidašnji način približava im svet finansija i 
podstiče na razmišljanje, pod nazivom Novac u makroekonomiji.
Tako su da bi ostvarili nagradno putovanje morali da se snalaze za sredstva za put u Švedsku, neko sam uz štednju, a oni rasipniji uz 
pomoć roditelja i dobru lekciju da novac treba pažljivo trošiti da se ne ne bi tražio izlaz u kreditima. Upravo je to prikazano u predstavi 
koju su izveli učenici.
I ove godine su predstavnici NBS rado došli u Leskovac tokom Nedelje štednje i time  nastavili tradicionalno dobru saradnju sa ovom 
obrazovnom ustanovom kroz radionice za učenike Dinar naš novac i Falsifikati.
U NBS ističu da je interesovanje gradjana za muzej ove ustanove veliko, kao i da zbog protivepidemioloških mera gradjani sve 
informacije mogu da dobiju praćenjem sajta Narodne banke.