DruštvoVesti

KAKO DO POTOMSTVA PUTEM VANTELESNE OPLODNJE

Prema nekim od poslednjih podataka, preko 100.000 roditelja u Srbiji bori se sa problemom neplodnosti. U Beogradu je svaki peti par prinuđen na vantelesnu oplodnju, dok je u Srbiji to slučaj sa svakim sedmim parom.

Parovi koji ne mogu prirodnim putem da postanu roditelji mogu da se prijave za ulazak u postupak vantelesne oplodnje o trošku države, tj, na račun Republičkog Zavoda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Prilikom apliciranja za proceduru vantelesne oplodnje o trošku države neophodno je da žena ispunjava nekoliko uslova: 

  • da su iscrpljene  druge mogućnosti lečenja steriliteta,
  • da i pored odgovarajućeg lečenja i dalje je prisutna neplodnost,
  • da žena ima manje od 42 godine u trenutku prolaska komisije za BMPO (biomedicinski potpomognuto oplođenje),
  • da je očuvana  funkcija jajnika
  • i da joj je  indeks telesne mase  manji od 30 (BMI).

Kada je reč o muškarcu, on  mora imati žive ili morfološki ispravne spermatozoide u ejakulatu.  

Ukoliko su ovi uslovi ispunjeni, par se prijavljuje za postupak vantelesne oplodnje o trošku države tako što odlaze kod izabranog ginekologa u svom domu zdravlja. On bi trebalo da vas uputi u to šta je potrebno da uradite od testova i analiza i za ženu i njenog partnera, jer je ovaj postupak dostupan i bračnim i vanbračnim parovima.

Nakon prikupljanja analiza, supružnici, vanbračni partneri, odnosno lica koja ulaze u postupak VTO o trošku RFZO, javljaju se nadležnoj lekarskoj komisiji, tzv. prvostepenoj komisiji.

Lekarska komisija dužna je da u napomeni OCENE navede da li se žena opredelila za zamrzavanje preostalih embriona, odnosno da li je izdat odgovarajući obrazac BMPO-6 jer u prethodnom potupku nije izvršeno zamrzavanje.

Nakon toga se lica, koja se upućuju na drugostepenu komisiju, javljaju zdravstvenoj ustanovi u kojoj će obaviti istu. Prema planu ustanove u kojoj se vrši drugostepena komisija, lica dobijaju termin u kom treba da se jave na komisiju, bude im poslato pozivnopismo sa naznakom šta treba od dokumentacije poneti pri samom dolasku na pregled pred drugostepenom komisijom.

Grad Leskovac je ove godine imao opredeljenih pet miliona dinara za parove koji nisu mogli da se o trošku RFZO ostvare kao roditelji sa svihe teritorije  i ovaj postpupak važi za žene od 43 do 45 godina starosti.

Za narednu godinu s obzirom da parovi najpre pokušavaju postupak vantelesne oplodnje preko RFZO grad Leskovac je za finansiranje ovog postupka za svoje sugradjanke opredelio million dinara.