KONKURS ZA PRESTONICU KULTURE 2024. GODINE OTVOREN DO 24. OKTOBRA

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije raspisalo je danas javni poziv za iskazivanje interesovanja lokalnih samouprava za učešće u programu Prestonica kulture Srbije 2024. godine. Prijava traje do 24. oktobra.

U okviru ovog programa, Ministarstvo kulture i informisanja pruža podršku lokalnim samoupravama ili grupi podnosilaca da, u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete, ojačaju kulturnu infrastrukturu i obogate kulturnu ponudu.
Izabrana jedinica lokalne samouprave poneće titulu „Prestonica kulture Srbije“, koja će joj omogućiti da bude prepoznata kao relevantan nacionalni centar razvoja kulture i na taj način postane vidljivija na kulturnoj mapi Srbije i Evrope.
Cilj ovog programa jeste podrška lokalnim samoupravama radi razvoja infrastrukture i kulturnih kapaciteta, podizanje kvaliteta kulturnog života, pokretanje kulturnog, umetničkog i turističkog razvoja kroz postojeće i nove umetničke programe, oživljavanje postojećih, ali i pokretanje novih institucija kulture.
Ministarstvo nastoji da na ovaj način zaštiti i promoviše kulturno materijalno i nematerijalno nasleđe i podstakne izgradnju i obnovu objekata kulture i donošenje strategija kulturnog razvoja na lokalnom nivou sa akcentom na uključivanje građana i profesionalaca u procese kreiranja i sprovođenje kulturnih politika na nivou jedinica lokalnih samouprava.
Prijava na javni poziv vrši se dostavljanjem popunjenog upitnika, štampano i elektronski, od 22. septembra do 24. oktobra tekuće godine.