MANJE SOCIJALNIH PROBLEMA, ALI VIŠE PORODIČNIH

Iz godine u godinu se smanjuje broj korisnika novčane socijalne pomoći i za 11% je manji u 2022. odnosu na 2021. godinu, a broj zahteva i predmeta vezan za porodično pravnu zaštitu za poveravanje dece nakon razvoda braka se povećava, kao i kada se postupci tiču dece a asocijativnim ponašanjem i onih koja su izvršioci krivičnih dela i to je svake godine između 3 i 5% što nije alarmantno, istaknuto je prilikom današnje posete gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića sa saradnicima leskovačkom Centru za socijalni rad.
U toku 2022. godine na evidenciji Centra bio 9381 korisnik socijalne i porodično pravne zaštite, kao i korisnik tzv. proširenih prava socijalne zaštite. Od tog broja 3192 je dece i mladih, kazao je direktor leskovačkog Centra za socijalni rad Predrag Momčilović.

Zaposleni u Centru za socijalni rad zaduženi za socijalnu zaštitu dece i mladih upoznali su medije sa činjenicom da se u toj službi radi zaštita najosetljivije kategorije dece – dece bez roditeljskog staranja, sa problemima u ponašanju, iz porodica sa poremećenim porodičnim odnosima, kao i dece žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Trenutno u Leskovcu ima 115 dece u 105 hraniteljskih porodica, planira se obuka novih porodica i ima zainteresovanih za taj vid podrške deci koja su lišena roditeljskog staranja.
Gradonačelnik Cvetanović je istakao da je ove godine za oblast socijalne zaštite budžetom opredeljeno 272 miliona, što je oko 27 miliona više u odnosu na prethodnu godinu.

Redovno isplaćujemo jednokratnu novčanu pomoć korisnicima. Samo na današnji dan je isplaćeno milion i 400 hiljada dinara za tu namenu.
Centar je u prošloj godini doneo niz pravilnika i propisa vezanih za socijalne karte. Mi primenjujemo Zakon o socijalnim kartama godinu dana i on je dao izuzetno dobre rezultate. Skoro 8000 korisnika smo obradili kroz taj sistem i na brz i efikasan način smo utvrdili socio-ekonomski status naših korisnika što nam je umnogome olakšalo rad. Ovaj Zakon podrazumeva da se na jednostavan način dolazi do podataka o socio-ekonomskom statusu korisnika socijalne zaštite tako što su u sistem umrežene instistucije poput Matične službe, Katastra, PIO fonda, NSZ-a, MUP-a, Poreske uprave i naravno centar. Vrlo jednostavno i brzo ukucavanjem matičnog broja dolazi se do svih potrebnih podataka.