DruštvoVesti

NAGRADA ,,ZLATNA ARHIVA ZA ISTORIJSKI ARHIV U LESKOVCU

Istorijski arhiv Leskovac dobitnik je nagrade „Zlatna arhiva“ iz Fondacije Aleksandra Arnautovića na osnovu jednoglasne odluke komisije u sastavu: Nada Petrović, arhivski savetnik Arhiva Jugoslavije u penziji, i članovi dr Ljubodrag P. Ristić i Mitar Todorović, arhivski savetnik Arhiva Jugoslavije, na sednicama održanim u Arhivu Srbije, 17. i 27. novembra 2020. godine.
Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović čestitao je direktorki Mariji Lazarević i svim upošljenicima na dodeljenoj nagradi i pritom pohvalio njihovo zalaganje, trud i uspešan rad na sakupljanju, čuvanju i negovanju istorije našeg grada.
U ovu važnu instituciju kulture Grada Leskovca do sada je, u sadejstvu sa Ministarstvom kulture i informisanja, uloženo preko 14,5 miliona dinara: adaptirana je matična zgrada arhiva, dat je na korišćenje deo stare zubne poliklinike i prilagođen je prostor nameni, opremljen je depo najsavremenijim pokretnim regalima i policama, a deo sredstava uložen je i u nabavku opreme poput skenera, aparata za vlagu i finansiran projekat Mikrofilmovanja.
Da podsetimo, i druge institucije kulture i obrazovanja u našem gradu dobile su važne nagrade poput Dečjeg vrtića koji je 2014. godine dobio Svetosavsku nagradu, kao i Dom učenika srednjih škola koji je istu dobio 2019., Leskovački kulturni centar proglašen je 2019. godine za instituciju sa najviše kvalitativnih i kvantitativnih dešavanja nakon Beograda u 2018. godini, zatim Narodni muzej Leskovac tri puta je proglašen najboljim muzejem u Srbiji i nosilac je Sretenjskog ordena trećeg reda, dok je Gimnazija u Leskovcu nosilac Sretenjskog ordena drugog stepena. Narodno pozorište Leskovac je 2014. na festivalu „Joakim Vujić“ odnelo nekoliko važnih nagrada, kao i na ovogodišnjem istoimenom festivalu, dobivši većinu nagrada, poput nagrade za najbolju predstavu.