DruštvoVesti

NAKNADA ZA POPLAVLJENA DOMAĆINSTVA

Između 120.000 i 600.000 dinara bespovratne državne pomoći namenjeno je vlasnicima stambenih objekata koji su oštećeni u poplavama u januaru ove godine, navodi se u Uredbi Vlade Srbije koja je objavljena u Službenom glasniku.
Za ovu namenu procenjeno je da će ukupno biti potrebno 250 miliona dinara iz inostranih zaduživanja Republike Srbije.
Procenjeno je da je oštećeno oko 1.400 porodičnih stambenih objekata u svojini građana i oni su prema stepenu oštećenja razvrstani u pet kategorija, od čega zavisi i iznos bespovratne državne pomoći.
Verifikaciju štete koju su utvrdile komisije lokalnih samouprava izvršiće Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima preko koje će novac biti i isplaćivan.
Za dobijanje državne pomoći neophodno je da je šteta neposredna posledica poplava, da je prijavljena u skladu sa zakonom, da je uništena stvar koja je neophodna za zadovoljenje osnovnih životnih potreba i da je bila u svakodnevnoj ili redovnoj upotrebi, kao i da je čuvana sa pažnjom i uz preduzete mere radi smanjenja rizika.
Da podsetimo Štab za vanredne situacije grada Leskovca ukinuo je vanrednu situaciju izazvanu poplavama. Šteta koja je pričinjena prema izveštaju Komisije za poljoprivredno zemljište je 45 miliona i 400 hiljada dinara u 30 katastarskih opština, dok je prema izveštaju o radu Komisije za procenu štete na stambenim, pomoćnim i privrednim objektima i stvarima i infrastrukturi šteta pričinjena na 177 stambenih, 234 pomoćna, 5 poslovno-privrednih i dva infrastrukturna objekta.