DruštvoVesti

NASTAVLJA SE VAKCINACIJA

Vakcinacija Sinofarm vakcinom bez prethodnog zakazivanja termina na teritoriji grada Leskovca vršiće se na navedenim lokacijama po sledećim danima:

 1. Hala Partizan – 24.05.2021 – 29.05.2021.; 31.05.2021 – 05.06.2021.; 07.06.2021 – 12.06.2021.; 14.06.2021 – 19.06.2021. od 08-15 časova;
 2. OJ DZ Grdelica – 24.05.2021 – 29.05.2021.; 31.05.2021 – 05.06.2021.; 07.06.2021 – 12.06.2021.; 14.06.2021 – 19.06.2021. od 08-15 časova;
 3. OJ DZ Vučje – 24.05.2021 – 29.05.2021.; 31.05.2021 – 05.06.2021.; 07.06.2021 – 12.06.2021.; 14.06.2021 – 19.06.2021. od 08-15 časova;
 4. ZS Brestovac – 24.05.2021 – 29.05.2021.; 31.05.2021 – 05.06.2021.; 07.06.2021 – 12.06.2021.; 14.06.2021 – 19.06.2021. od 08-15 časova.
  Vakcinacija će se obavljati i na sledećim punktovima – ambulantama Doma zdravlja Leskovac:
  Od 24.05.2021-28.05.2021, 31.05.2021-04.06.2021, 07.06.2021-11.06.2021, 14.06.2021-18.06.2021. godine:
  Zdravstvena ambulanta Pečenjevac radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Manojlovac radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Turekovac radno vreme od 07 -14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Belanovac radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Guberevac radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Bogojevac radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Razgojna radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Bobište.radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Ančiki radno vreme od 07-14 časova.
  Zdravstvena ambulanta Miroševce radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Strojkovce radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Bunuški Čifluk radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena stanica Predejane radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Velika Grabovnica radno vreme od 07-14 časova.
  Sledećih datuma 25.05.2021, 27.05.2021, 01.06.2021, 03.06.2021, 08.06.2021, 10.06.2021, 15.06.2021. i 17.06.2021. godine radiće:
  Zdravstvena ambulanta Jašunja radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Oraovica radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Orašac radsno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Draškovac radno vreme od 07-14 časova;
  Sledećih datuma 24.05.2021, 26.05.2021, 28.05.2021, 31.05.2021, 02.06.2021, 04.06.2021, 07.06.2021, 09.06.2021, 11.06.2021, 14.06.2021, 16.06.2021 i 18.06.2021. godine radiće:
  Zdravstvena ambulanta Donja Lakošnica radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Donje Brijanje radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Babičko radno vreme od 07-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Barje radno vreme od 11-14 časova.
  Sledećih datuma 24.05. 2021, 31.05.2021, 07.06.2021 i 14.06.2021.godine radiće:
  Zdravstvena ambulanta Nakrivanj radno vreme od 08-14 časova;
  Zdravstvena ambulanta Velika Sejanica radno vreme od 07-14 časova.
  Sledećih datuma 25.05. 2021, 01.06.2021, 08.06.2021 i 15.06.2021.godine radiće:
  Zdravstvena ambulanta Tulovo radno vreme od 07-14 časova.
  Sledećih datuma 27.05. 2021 i 10.06.2021. godine radiće:
  Zdravstvena ambulanta Oruglica radno vreme od 09 –12 časova.
  Sledećih datuma 28.05. 2021, 04.06.2021, 11.06.2021. i 18.06.2021. godine radiće:
  Zdravstvena ambulanta Velika Kopašnica radno vreme od 07-14 časova.