DruštvoVesti

NOVE KANTE I KORPE ZA OTPATKE U GRADU

U akciji koju JP Urbanizam i izgradnja sprovodi postavljene su u okvriru komunalnog opremanja nove klupe i kante za otpatke, ukupne vrednosti million i 200 hiljada dinara, a nalaze se u parku „Devet Jugovića“, naselju Solidarnost, ispred Narodnog muzeja, na raskrsnici Niške ulice i Bulevara Oslobođenja, kao i ispred Šop Đokićeve kuće, dok su kante raspoređene duž Bulevara Oslobođenja, u naselju Solidarnost i u parku u ulici Kralja Petra.
Ove akcije se sprovode već desetak godina, u cilju oplemenjavanja javnih površina, parkova i prostora zajedničkih višeporodičnih naselja, a trenutno se intenzivno radi na uređenju naselja Solidarnost, kazale je pejzažni arhitekta Ivana Momić i dodala da je postavljeno 15 klupa, devet sa naslonom i šest bez, kao i 11 kanti za otpatke i veliki putokaz kod bivše apoteke Sutjeska. Reč je o akciji upravljanja urbanism mobilijarom radi komunalnog održavanja na teritoriji grada Leskovca koju finansira lokalna samouprava a sprovodi PD Korali Konarevo iz Kraljeva uz stručni nadzor JP Urbanizam i izgradnja.

Reč je o akciji upravljanja urbanism mobilijarom radi komunalnog održavanja na teritoriji grada Leskovca koju finansira lokalna samouprava a sprovodi PD Korali Konarevo iz Kraljeva uz stručni nadzor JP Urbanizam i izgradnja.
Istovremeno se radi na tome das vi delovi grada budu zastupljeni i da se oplemeni prostor.