DruštvoVesti

NOVI PROJEKAT ZA LEBANE

Opštini Lebane je odobren projekat „Lokalni odgovor zajednice na Kovid19“, a realizovaće se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Ukupan budžet projekta iznosi 18.155 USD, i u potpunosti je pokriven donacijom.
Usluga Pomoć u kući na području opštine Lebane funkcioniše već 15-ak godina. Usluga je dostupna odraslima i starijima sa fizičkim i psihičkim ograničenjima, zbog kojih nisu u stanju da samostalno žive bez redovne pomoći, nege i nadzora, a porodična podrška je nedostupna ili nedovoljna. Sadržaj pomoći se definiše individualnim potrebama korisnika, a većina usluga se pruža u domu korisnika. Projektom „Lokalni odgovor zajednice na Kovid19“ obezbeđuje se pružanje ove usluge za novih 33 korisnika uz angažovanje 3 lica iz ranjivih grupa kao negovatelja/ica. Odrasla i stara lica, koja žive u ruralnim područjima, žive veoma teško, ponekad čak i u uslovima ispod ljudskog dostojanstva. Dodatno ih muče bolesti i nemogućnost da sebi obezbede adekvatan tretman i negu. Veliki broj staračkih domaćinstava i osoba sa invaliditetom živi i do 30 km udaljenim naseljima od zdravstvenih i drugih ustanova.
Drugi problem je što određeni broj naselja na teritoriji opštine Lebane nemaju apoteku ili zdravstveni centar, pa je, imajući u vidu da se većina njih teško kreće, kupovina lekova često nedostižna bez pomoći drugih. Zbog udaljenosti prodavnica od njihovih domova, problem predstavlja i nabavka osnovnih namirnica.
Negovatelji/ce će, prilikom pružanja usluge, imati poseban zadatak – da pruže pomoć korisnicima u situacijama vezanim za vakcinaciju protiv Covid19 virusa, kao što je pojašnjenje važnosti vakcinacije, pomoć prilikom vakcinacije, unapređenje komunikacije sa Centrom za socijalni rad Lebane itd. Predviđeni period pružanja usluge je 9 meseci, od jula 2021. do marta 2022.