DruštvoVesti

NOVI PROJEKTI U CILJU ODBRANE OD POPLAVA

Tokom jučerašnjeg nastavka sednice Skupštine opštine  Vlasotince , odbornici su usvojili Operativni plan za zaštitu od poplava za vode drugog reda. Zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić govorio je o sanaciji vodozahvata na reci Vlasini.

-U toku je izrada projekta hitnih sanacionih radova koji će zajedno finansirati opština i JP Srbijavode, koje je finasiralo i rekonstrukciju cevovoda odnešenog u poplavi u januaru i radove na delu oštećenog vodozahvata. Ljudi iz „Černog“ (Institut, prim.aut) su dali ponudu, očekujemo ugovaranje radova, da uradimo projekat i dobijemo dozvolu za rekonstrukciju brane jer se trenutno snabdevamo vodom za piće sa alternativnog vodozahvata. Čim se završi taj projekat, vrednost radova bi trebalo da budeoko 12-13 miliona, polovinu će finansiratio opština Vlasotince, a polovinu „Srbijavode“. U toku su i sanacioni radovi u MZ Stajkovce, naniže od mosta – rekao je Vladimir Kocić.

On je dodao da će posle tih hitnih sanacionih radova morati da se radi detaljan projekat rekonstrukcije vodozahvata, cevovoda, crpne stanice i cevovoda koji vodi do fabrike vode.

-Radni rok tih objekata je istekao, cevi stalno pucaju. Radimo na tome da fabriku vode ozakonimo, ucrtamo u katastar jer ne možemo da radimo projekte za rekonstrukciju dok ne izvršimo ozakonjenje tog objekta.Krenuli smo i sa projektima prepacelacije i spajanja jer se fabrika vode nalazi na 36 parcela koje su do dan danas poljoprivredno, a ne građevinsko zemljište. Takođe, završava se projekat Mandžinog potoka, reke Šišavice i svih ostalih vodotokova drugog reda  kako bismo sa Kancelarijom za upravljanje  javnim ulaganjima našli mogućnosti da finansiramo sve te projekte. Imali smo već tri sastanka sa Ministarsvom građevine i dogovoreno je da  u toku maja opština Vlasotince uđeu prvi krug projekta “Čista Srbija“, u vezi sa izgradnjom fekalne kanalizacije u svim većim seoskim mesnim zajednicama, uz izgradnju jednog novog postojenja i uz rekonstrukciju dela postojeće kanalizacije. To je oko 78 km kanalizacione mreže. Imamo spremno 70% tih projekata, a izradu ostalih 30% će ministarstvo da finansira i nadam se da ćemo moći u ovoj godini krenemo sa gradnjom te kanalizacije – rekao je zamenik predsednika opštine Vlasotince Vladimir Kocić. 

Odbornička većina usvojila je i predlog rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća.