PrivredaVesti

NOVI PROJEKTI ZA LEBANE

Projekat – U službi građana, prirode i turizma, sa kojim je opština Lebane konkurisala kod Ministarstva za razvoj nedovoljno razvijenih opština, prošao je na konkursu i biće realizovan u naredna četiri meseca. Ovoj lokalnoj samoupravi je odobren i projekat za izradu projektno tehničke dokumentacije za elektrifikaciju polja.
Opština Lebane prošla je na još jednom konkursu, sa svojim projektom za izradu projektno tehničke dokumentacije za elektrifikaciju polja – 9 sela opštine Lebane u leskovačkoj kotlini.
Projektom je predviđena izrada projektno tehničke dokumentacije za
elektifikaciju ključnih pravaca i područja u kojima se meštani intenzivno bave poljoprivrednom proizvodnjom. Projektno tehnička dokumentacija će predvideti postavljanje bandera na svakih 50 metara i postavljanje električnih brojila .

Vrednost ovog projekta je 1.320.000 dinara koje će izdvojiti kabinet
ministra za razvoj nedovoljno razvijenih opština.
Projekat – U službi građana, prirode i turizma, sa kojim je opština
Lebane konkurisala kod Ministarstva za razvoj nedovoljno razvijenih opština, prošao je na konkursu i biće realizovan u naredna četiri meseca.
Ovim projektom predviđena je nabavka i stavljanje u funkciju
multifunkcionalnog specijalizovanog vozila za čišćenje ulica i površinana teritoriji opštine Lebane.
Nabavkom ove opreme za čišćenje za JKP Komunalac, unaprediće se životna sredina na celoj teritoriji opštine Lebane, efikasnije će se ukloniti otpad, nečistoća i divlja smetlišta.
Ukupna vrednost projekta je 10,5 miliona dinara, od toga je učešće
Kabineta ministra za razvoj nedovoljno razvijenih opština 7 miliona, a učešće opštine 3,5 miliona dinara.