HronikaVesti

NOVO SUZBIJANJE ODRASLIH FORMI KOMARACA

U ponedlejak 24.jula vršiće se suzvijanje larvi komaraca stajaćih voda.

Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za zaštitu životne sredine obaveštava građane i Pčelarska društva da će se vršiti suzbijanje larvi komaraca stajaćih voda, kanala i bara i suzbijanjeodraslih formi komaraca zamagljivanjem, po utvrđenoj maršruti, a u okviru Akcije sistemske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Leskovca (treći tretman).
Tretman suzbijanje larvi komaraca stajaćih voda, kanala i bara vršiće se dana 24.07.2023. godine u periodu od 8 do 14 časova. 
Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca će se vršiti dana 24.07.2023. godine sa početkom u 20:30 časova.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, akcija će biti odložena.