DruštvoVesti

OBELEŽAVA SE DAN OPŠTINE MEDVEĐA

Povodom dana opštine Medveđa održana je svečana sednica Skupštine opštine.
Povodom dana opštine Medveđa 20. maja, i aktuelne epidemiološke situacije, obeležavanje dana opštine je podeljeno u dva dana. Danas je održana svečana sednica Skupštine koja je ujedno bila i radna, dok je za sutra planirano obeležavanje dana opštine sa upošljenicima opštinske uprave bez gostiju, zbog mera koje su još uvek na snazi.
Na dnevnom redu našle su se sledeće tačke:

  • Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije konsolidovanog završnog računa budžeta opštine Medveđa za 2020. godinu
  • Predlog Odluke o dopuni odluke o naknadama za učenike koji nemaju obezbeđen javni prevoz
  • Predlog Odluke o dodeljivanju isključivog prava Javnom komunalnom preduzeću „Obnova“ Medveđa čiji je osnivač opština Medveđa za obavljanje delatnosti pružanje komunalnih usluga na teritoriji opštine Medveđa na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama I
  • Predlog Odluke o dodeljivanju isključivog prava Javnom komunalnom preduzeću „Obnova“ Medveđa čiji je osnivač opština Medveđa za obavljanje delatnosti pružanje komunalnih usluga na teritoriji opštine Medveđa na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama II
  • Predlog Rešenja o usvajanju Programa održavanja javnih i zelenih površina na teritoriji opštine Medveđa
  • Predlog Odluke o finansiranju projekata iz budžeta Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za oppštine Preševo, Bujanovac i Medveđa za 2021. godinu
  • Predlog Strategije za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja opštine Medveđa za period 2021-2025. godine, sa Izvešt ajem o sprovedenoj javnoj raspravi
  • Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Medveđa za 2021. godine. Sve tačke dnevnog reda izglasane su većinskim brojem prisustnih odbornika.