DruštvoVesti

ODLAGANJE DRŽAVNE MATURE

Komisija za praćenje aktivnosti uvođenja državne mature u obrazovni sistem, koju je formirao prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog Branko Ružić donela je odluku da se vremenski interval za pripremu implementacije državne mature produži.

Sagledavajući aktuelnu situaciju i njen uticaj na obrazovni sistem, kao i sve dosadašnje preduzete aktivnosti doneta je odluka da se državna matura – odnosno završni ispit za učenike trogodišnjih srednjih stručnih škola realizuje školske 2022/23. godine, a opšta, umetnička i stručna matura školske 2023/24. godine.
Prvobitno je bilo planirano da se državna matura održi 2022. godine, ali s obzirom na to da predstavlja veliku promenu u obrazovnom sistemu Srbije i zahteva temeljne pripreme svakog segmenta realizacije, a uzimajući u obzir i specifične uslove održavanja nastave usled pandemije koronavirusa, Komisija će u kontinuitetu i pažljivo pratiti pripremu svaku od faza neophodnih za uvođenje državne mature, kao i realizaciju Projekta IPA2015 „Unapređenje kvaliteta srednjeg obrazovanja i vaspitanja putem uvođenja ispita – Državna matura“.
Jedan od fokusa ove Komisije biće uslovi za kvalifikaciju kandidata na visokoškolske ustanove, jer određeni broj njih nije usvojio dokumenta u kojima se definišu kriterijumi za upis na studije nakon položene državne mature.
U cilju uvođenja nacionalnog ispita na kraju srednjeg obrazovanja, kao i drugim reformskim koracima, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ima snažnu podršku Evropske unije.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić na današnjem sastanku sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao je o inicijativi predsednika da država sačini udžbenike za očuvanje nacionalne istorije i identiteta – za srpski jezik i književnost, istoriju i geografiju.
Dao sam nalog da se formira radna grupa koja će realizovati inicijativu predsednika. Sadržaji udžbenika za predmete koji su važni za naš nacionalni identitet moraju da budu pažljivo birani.
Najpre, trebalo bi da izmenimo Zakon o udžbenicima, da pozovemo autorske timove kroz javni poziv i formiramo tim koji će pripremiti i izraditi udžbenike, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja“, rekao je Ružić.
Za ovaj proces, prema njegovim rečima, bio bi zadužen Zavod za udžbenike, kao jedini državni izdavač.
Na nedavnom sastanku sa predstavnicima Zavoda za udžbenike razgovarali smo o reorganizaciji te ustanove i smatram da bi na ovaj način Zavod doprineo dodatnom obezbeđivanju kvaliteta udžbenika za našu decu“, izjavio je Ružić.
On je istakao da će ove nedelje biti održan prvi sastanak te radne grupe.