DruštvoVesti

ODRŽAN SASTANAK SA EU PRO PLUS

U sali Gradskog veća održan sastanak predstavnika lokalne samouprave grada Leskovca sa predstavnicima EU PRO Plus.
Ispred EU PRO plus programa prisustvovali su međunarodni eksperti, kao i Viktor Veljković – menadžer programa i Marija Kostić iz sektora za razvijanje kapaciteta, dok su ispred leskovačke lokalne samouprave bili prisutni gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović koji je i dao uvodnu reč, zatim Vladimir Kostić, savetnik za upravljanje projektima, Saša Mladenović, šef Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj, Zoran Branković, član Gradskog veća i Tatjana Zdravković, izvršni direktor sektora za urbanizam u JP Urbanizam i izgradnja.
Na sastanku se govorilo o implementaciji Strategije razvoja urbanog područja grada Leskovca.
Gradonačelnik Cvetanović je prilikom obraćanja predstavnicima EU PRO plus programa rekao:
„Grad Leskovac ima dugogodišnju saradnju sa EU PRO programom i smatram da smo u prethodnom periodu kroz realizaciju tri prethodna programa, ostvarili adekvatan partnerski odnos na sprovođenju svih aktivnosti uz vašu podršku. Želim da Vam se zahvalim na velikoj podršci koju vaš program pruža gradu Leskovcu u implementaciji razvojnih projekata i izradi strateških planskih dokumenata koji pružaju osnov za održivi lokalni razvoj naše zajednice.
Kao što znate, Skupština grada Leskovca je na poslednjoj sednici usvojila Strategiju razvoja urbanog područja grada Leskovca. Ovaj dokument će doprineti uravnoteženijem društveno-ekonomskom razvoju, efikasnijem upravljanju urbanim i teritorijalnim razvojem i socijalnoj koheziji. Smatram da je radna grupa za izradu Strategije, uz vašu podršku, dobro pripremila ovaj dokument i završila je svoj rad nakon usvajanja Strategije.
Predlažem da se kao jedinica za koordinaciju formira „Gradski projektni tim za implementaciju razvojnih projekata i strateško planiranje urbanog, ekonomskog i društvenog razvoja“.

Ovaj tim bi bio formiran mojom odlukom, sve u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom grada Leskovca, kao stručno radno telo, gde bi šef tima bila osoba iz mog kabineta, dok bi članove tima činili članovi Gradskog veća, šefovi odeljenja u Gradskoj upravi i direktori javnih preduzeća i ustanova. Smatram da se ovakvom organizacijom najbolje koriste svi raspoloživi resursi i kapaciteti i omogućava najefikasnija koordinacija svih neophodnih aktivnosti.
Želim vam uspešan dalji rad i možete da računate na moju ličnu posvećenost i angažovanje celokupnog mog tima na svim daljim koracima neophodnim za uspešno sprovođenje Strategije i svih identifikovanih projekata.“