PolitikaVesti

ODRŽANA 5.SEDNICA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA

Na današnjoj sednici skupštine grada Leskovca pred odbornicima su bili izmedju ostalog izveštaj o izvršenju odluke o budžetu grada za prvih devet meseci ove godine, rebalans sredstava u gradskoj kasi za 2020.godinu, ali i predlog odluke o davanju saglasnosti na konačni nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga zamene sistema javnog osvetljenja prmenom mera uštede energije sa led tehnologijom na teritoriji grada Leskovca .
Najpre je u prepodnevnom delu zasedanja potvrđen mandat odborniku Bratislavu Prokopoviću sa izborne liste GG Za Leskovac Zajedno-dr Nenad Zdravković, zbog podnošenja ostavke odbornice Slavice Nikolić sa iste izborne liste, mada odbornici ove grupe građana nisu prisustvovali sednici zbog loše epidemiološke situacije.
Novi članovi Gradskog veća su Božidar Stojiljković, bivši načelnik Jablaničkog okruga i diplomirani pravnik Dragoljub Živković nakon što su ostavke podnele većnice Maja Valčić i Jovana Tasić.
Prihodi budžeta grada Leskovca u prvih devet meseci ove godine ostvareni su sa 59,2 odsto, odnosno dve milijarde, 552 miliona, 806 hiljada, 214 dinara, a rashodi sa dve milijarde, 615 miliona 716 hiljada, 375 dinara ili 56,1 posto planiranih sredstava, kazala je u obrazloženju šef Odeljenja za finansije Marija Milosavljević.
Kada je reč o izmeni i dopuni odluke o budžetu za ovu godinu neophodan je zbog mera koje je Vlada RS opredelila kao pomoć privredii. Ukupna primanja se planiraju sa 4 milijarde 280 miliona 714 hiljada dinara, koliko i rashodi, to jest 349 miliona manje od prve projekcije.
Sva plaćanja kako po kreditnim obavezama, računima i prema zaposlenima se uprkos epidemije korona virusa redovno izmiruju, kazao je gradonačelnik Goran Cvetanović iznoseći rezultate rada i ulaganja u sve sfere života grada.
Sredstva u iznosu od 150 miliona dinara iz republičkog budžeta su namenjena za izmirenje obaveza Apotekarske ustanove prema dobavljačima a 40 miliona za radnike biće isplaćeni do kraja 2021.godine, iako je najpre rečeno do kraja ove godine.
Gradonačelnik Goran Cvetanović je kazao i da je jedan kineski investitor zainteresovan za izgradnju fabrike za pravljenje medcinske supstace heparin jer je Leskovac i jedini grad u Srbiji u kome su pri kraju radovi na Centralnom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda sa dodatna 42 miliona dinara.
Opozicioni odbornici su istakli da budžet grada nije realno projektovan uprkos upozorenjima, kao i da je upitna njegova realizacija.
Data je saglasnost na predlog odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu, koja se utvrđuje na osnovu prometa nekretnina i zemljišta.
U popodnevnom delu zasednja skupštine grada odbornici su usvojili predlog odluke o utvrdjivanju doprinosa za uredjenje gradjevinskog zemljišta i o utvrdjivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji grada.
Predlog odluke o davanju saglasnosti na konačni nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga zamene sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa led tehnologijom na teritoriji grada Leskovca je na 15 godina i investicija je vredna 9,3 miliona evra. Podrazumeva zamenu 13.451 svetiljke od preko 17 hiljada koju finansira privatni partner, a preuzima i održavanje uz celokupni rizik, kazao je načelnik GU Miloš Cvetanović.
Sumnju u isplativost ove investicije iznoseći podatke o troškovima izrazio je Nenad Filipović u ime odborničke grupe Jedinstvene Srbije.
Pred odbornicima su na današnjoj sednici koja se održava dok se ne iscrpu sve tačke dnevnog reda izveštaj o realizaciji Programa razvoja grada Leskovca od 2015-2020. za 2019.godinu, kao i predlog odluke o izradi Plana razvoja grada za period od 2021-2027. godine.
Izrada Plana razvoja grada za period od 2021-2027. godine ima za cilj definisanje vizije razvoja Leskovca , odredjivanje potencijalnih prednosti, razvoj pravaca i odgovarajućih mera zasnovanih na unapredjenju kvaliteta života gradjana, podsticanje ubrzanog ekonomskog razvoja, kao i plansko i racionalno korišćenje prirodnih resursa uz očuvanje kulturnog nasledja i smanjenje siromaštva.
Kada je reč o izveštaju o realizaciji Programa razvoja grada Leskovca od 2015-2020. za 2019.godinu aktivnosti su realizovane sa oko 60 posto, kazao je Saša Mladenović, šef Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj.