DruštvoVesti

ODRŽANA SEDNICA SAVETA ZA RAZVOJ GRADA I KOORDINACIONOG TIMA ZA IZRADU PLANA RAZVOJA GRADA LESKOVCA 2021-2027.

Na danas održanoj 41. sednici Saveta za razvoj grada Leskovca na kojoj je razmatrana je ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA 2021. GODINU, i nakon razmatranja pomenute Odluke, članovi Saveta za razvoj grada su doneli zaključke i predloge:

  1. Daje se pozitivno mišljenje na Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu, jer je isti u potpunosti fokusiran na stvaranje infrastrukturnih uslova za razvoj grada u ovoj oblasti,
  2. Predlaže se nadležnim Gradskim strukturama i Javno komunalnim preduzećima, da u pripremi Programa uređivanja građevinskog zemljišta za narednu 2022. godinu, obuhvati u značajnijoj meri i rešavanje uređivanja građevinskog zemljišta i na delove grada u kojima postoje potrebe za ulaganja u infrastrukturu
  3. O realizaciji Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godini, raditi tromesečne monitoringe i pratiti realizaciju Programa
    Ranije u toku dana održana je sednica koordinacionog tima za izradu Plana razvoja grada Leskovca za period 2021-2027. godina.
    Predsednik ovog tima gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović je govorio o odličnoj saradnji koju grad na Veternici ostvaruje sa NALED-om, kao i o činjenici da je na poslednjoj sednici NALED-a po treći put izabran za člana Upravnog odbora NALED-a i Predsedništva novooformljenog BFC kluba, što govori o kvalitetu, kontinuiranom radu i afirmaciji grada Leskovca, kao jednog od lidera u stvaranju uslova i povoljne klime za investiranje u našu lokalnu sredinu, kao i da je jednom vršio funkciju člana Nadzornog odbora. Predsednik koordinacionog tima Cvetanović istakao je da sve veći broj stranih investitora bira grad Leskovac za gradnju svojih fabrika, a takođe i domaći privrednici i preduzetnici u sve većoj meri grade i razvijaju sopstveni biznis u lokalnoj sredini, pomenuvši i tursku kompaniju koja je odlučila da u Leskovcu gradi svoju fabriku i zaposli 338 radnika. „Grad Leskovac je četvorostruki nosilac BUSINESS FRIENDLY sertifikata sa 96,33% ispunjenih kriterijuma, što je primer dobre prakse za Srbiju i region.“