DruštvoVesti

ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE PO HITNOM POSTUPKU

Na današnjoj sednici Skupštine opštine Lebane usvojen je između ostalog predlog Programa lokalnog ekonomskog razvoja opštine Lebane za 2021. godinu.

Skupština opštne Lebane usvojila je odluku o otpisu i konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog u kapitalu preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović“ PIM a.d Beograd, u iznosu oko 190 hiljada dinara i program lokalnog ekonomskog razvoja opštine Lebane za 2021. godinu.

Odbornici su usvojili predlog Rešenja o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi pružanja usluga obavljanja poslova iz oblasti delatnosti stručnog nadzora nad putevima i ulicama, javne rasvete i signalizacije, Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi pružanja usluga obavljanja poslova iz oblasti arhitektonske delatnosti i Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi pružanja usluga obavljanja poslova iz oblasti delatnosti uređivanja građevinskog zemljišta između JP „Lebane“ Lebane i opštine Lebane za 2021. godinu, kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o održavanju groblja i kapele, o uređenju i održavanju zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata i održavanju čistoće na površinama javne namene između JKP „Komunalac“ Lebane i opštine Lebane za 2021. godinu.
Usvojen je i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o tekućem održavanju atmosferske kanalizacije u Lebanu i ugovora o održavanju vodovodnih šahti i bunara povezanih na magistralni cevovod i celokupne mreže između JKP „Vodovod“ Lebane i opštine Lebane za 2021. godinu, kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o tehničko poslovnoj saradnji zoohigijene između JKP „Veterinarska stanica Lebane“ i opštine Lebane za 2021. godinu.