DruštvoVesti

ONLAJN NASTAVA ZA SREDNJE ŠKOLE

U skladu sa preporukama Kriznog štaba sa sednice održane 5. marta 2021. godine, doneta je odluka da sve srednje škole u Republici Srbiji, u sedmici od 8. do 12. marta 2021. godine, ostvaruju nastavu na daljinu, saopštava Ministarstvo prosvete.

Škole u obavezi da dosledno primenjuju model organizacije nastave na daljinu kojim se omogućava kvalitetno učenje i kontinuirano praćenje napredovanja učenika.
Rukovodstvo škole je u obavezi da upotrebi sve postojeće kanale komunikacije sa ciljem neodložnog obaveštavanja zaposlenih, učenika i njihovih roditelja o načinu ostvarivanja nastave u narednoj sedmici.
U kontinuitetu će se pratiti epidemiološka situacija, na osnovu čega će biti donete dalje odluke na organizaciji rada škola u narednom periodu, kažu u resornom ministarstvu prosvete.