DruštvoVesti

PODSTICAJI ZA TURIZAM

Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija objavilo je Obaveštenje kojim se turističke organizacije, organizatori turističkog putovanja, informišu da mogu ostvariti pravo na subvenciju za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa.
Vlada Republike Srbije, usvojila je Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa na teritoriji RS.

Pravo na dodelu subvencija imaju turističke agencije organizatori turističkog putovanja, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje poseduju propisanu licencu.
Korisnik subvencije ostvaruje pravo na dodelu sredstava subvencija po realizaciji: organizovanog dovođenja turističkih grupa domaćih ili stranih turista od strane korisnika subvencija (organizovano turističko putovanje); organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane organizatora ili posrednika međunarodnog kongresa/međunarodnog korporativnog događaja u čijoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent i organizuje uslugu smeštaja i još najmanje dve usluge (međunarodni kongres/ međunarodni korporativni događaj); organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane turističke agencije iz inostranstva, u čijoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent (organizovanje dela turističkog putovanja); rganizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane organizatora ili posrednika međunarodnog kongresa/međunarodnog korporativnog događaja u čijoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent i ne organizuje organizuje uslugu smeštaja (organizovanje dela međunarodnog kongresa/ međunarodnog korporativnog događaja).

Iznos sredstava subvencija, koje može da ostvari korisnik subvencija po jednom turisti kreće se u rasponu od 7 do 50 evra i zavisi od osnova po kom korisnik subvencije ostvaruje pravo na subvenciju (organizovano turističko putovanje; međunarodni kongres/ međunarodni korporativni događaj; organizovanje dela turističkog putovanja; organizovanje dela međunarodnog kongresa), broja ostvarenih noćenja, a u nekim slučajevima i od vrste prevoza i zemlje iz koje strani turisti dolaze (u slučaju da su strani turisti doputovali avionom iz Rusije, Turske, Kine, Hong Konga, Makao, Južne Koreje, Japana ili SAD, a kojima je dolazni i polazni aerodrom Nikola Tesla, Beograd i Konstantin Veliki, Niš, iznos sredstava subvencija se isplaćuje, u zavisnosti od zemlje iz koje su doputovali).
Obaveštenje, propisani obrasci i preporučena izjava o dodeljenoj državnoj pomoći mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs.
Zahtev sa pratećom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br.22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.
Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs , kao i na broj telefona: 011/3122867 i 011/3139687.