DruštvoVesti

GRADSKO VEĆE O GASIFIKACIJI I ENERGETSKOJ SANACIJI

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo odluku kojom se daje saglasnost za učešće JKP Toplana u Programu ,,Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza V,, pod uslovima Nacrta trilateralnog ugovora o korišćenju sredstava zajma namenjenih projektu, kao i o učešću u Programu energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave na Javnom pozivu Ministarstva rudarstva i energetike.
Gradsko veće je usvojilo tromesečni izveštaj za prvi kvartal o praćenju rada javnih i javno-komunalnih preduzeća kroz analizu rada za prva tri meseca ove godine.
Data je saglasnost na odluku o raspodeli dobiti leskovačkog Vodovoda od oko 334 hiljade dinara koji će pokriti deo gubitaka ovog preduzeća, kao i o million 81 hiljadu dinara dobiti JP Urbanizam i izgradnja koja odlazi osnivaču, odnosno gradu Leskovcu.
JKP Toplana je odobreno učešće u Programu ,,Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza V,, pod uslovima Nacrta trilateralnog ugovora o korišćenju sredstava zajma namenjenih projektu a reč je o dve investicije, koje se odnose na gasifikaciju.
Usvojen je izveštaj o realizaciji projekta Projeiktovanje izgradnja glavnog kolektora za CPPOV i predlog rešenja o razrešenju Budimira Stojiljkovića rukovodica ovog projekta, nakon uspešno realizovanog zadatka, na čemu mu se zahvalio i gradonačelnik Leskovca.
Gradsko veće je usvojilo Predloge rešenja o obrazovanju komisija za odobravanje godišnjih programa u oblasti sporta za 2022. i za podršku mladim talentima za ovu godinu.
Usvojen je godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprovrednog zemljišta i za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za ovu godinu.
Većnici su dali saglasnost na programe sprovođenja sistemske dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada.
Kako je Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, grad Leskovac neće propustiti priliku da konkuriše na ovom Javnom pozivu,“ odluka je danas održanog odbora za energetsku efikasnost.

U proteklom periodu grad Leskovac je u okviru sistema energetskog menadžmenta sproveo brojne aktivnosti, od kojih su najznačajnije Program energetske efikasnosti grada Leskovca za period od 2020-2021, kao i Odluka o efikasnom korišćenju energije u školskim objektima.
Program je izrađen nakon detaljne analize i procene energetskih svojstava objekata obuhvaćenih sistemom energetskog menadžmenta grada Leskovca, pregleda i procene godišnjih energetskih potreba Grada – energetskog bilansa, i sadrži predlog mera i aktivnosti koji će obezbediti efikasno korišćenje energije, nosioce, rokove i procenu očekivanih rezultata za njihovo sprovođenje, kao i izvore i načine njihovog obezbeđivanja.
Pored Programa energetske efikasnosti, usvojen je i jednogodišnji Plan energetske efikasnosti. U njemu je izložen planirani način ostvarivanja i vrednost planiranog cilja uštede energije za period od jedne godine.
Kako je Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, grad Leskovac neće propustiti priliku da konkuriše na ovom Javnom pozivu.
Sednica Skupštine grada sa ovim odlukama održaće se 28.maja.