PrivredaVesti

PODSTICAJI ZA VOĆNE ZASADE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je novi Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja za 2021. godinu, a zahtevi se podnose od 1. maja do 30. septembra tekuće kalendarske godine.
Predmet podsticaja jesu prihvatljive investicije i troškovi za podizanje novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja, bez naslona i sa naslonom, kao i priprema zemljišta za podizanje proizvodnih zasada.
Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
• fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
• preduzetnik i
• pravno lice (privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva).
Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a površina svakog proizvodnog zasada treba da bude u rasponu:
1) od 0,1 ha do 2 ha za svaku vrstu jagodastih voćaka i hmelja, a za šumsku jagodu od 0,05 ha do 2 ha;
2) od 0,2 ha do 5 ha za svaku vrstu jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih voćaka.
Zahtev se podnosi od 1. maja do 31. avgusta tekuće kalendarske godine za zasade podignute u četvrtom kvartalu prethodne kalendarske godine i prvom i drugom kvartalu tekuće godine.
Za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine zahtevi se podnose od 1. maja do 30. septembra tekuće kalendarske godine.
Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog Zahteva.
Visina podsticaja se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.
Sve informacije u vezi sa aktuelnim Pravilnikom, svim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima, kao i stručna pomoć prilikom popunjavanja, obrade obrazaca i provere potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na subvencije, dostupne su u Odeljenju za privredu i poljoprivredu – Odsek za poljoprivredu i razvoj sela grada Leskovca, Trg revolucije 45, kontakt telefon 016/ 241-914 ili 016/245-517,svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova.