DruštvoVesti

POMOĆ ZA PORODICU U KUTLEŠU

Zaposleni u Centru za socijalni rad Leskovac su danas u saradnji sa JKP Komunalac, kompanijom PVV i članovima Saveta Mesne zajednice Kutleš, započeli akciju uređenja i čišćenja prostorija i dvorišta jedne porodice iz Kutleša.
Porodicu u stanju socijalne potrebe čine majka koja je slepa i korisnik prava na tuđu negu i pomoć, dva odrasla sina starosti 38 i 40 godina, koji su socijalno isključeni i slabo funkcionišu u zajednici. Prilikom posete, porodici je obezbeđen materijal za krečenje prostorija i dezinfekciju, orman i vitaminski preparati. Savet MZ Kutleš, organizovaće krečenje i dezinfekciju prostorija.
Centar za socijalni rad već pruža svoje usluge ovoj porodici i po službenoj dužnosti sproveo je postupak pribavljanja ličnih isprava, kao i postupak za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć i jednokratnu novčanu pomoć.