DruštvoVesti

OČIŠĆENJA DEPONIJA U KUTLEŠU

Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca , u saradnji sa JKP „Komunalac“ , Odeljenjem komunalne milicije i kompanijom PVV, sproveli su akciju uklanjanja divlje deponije koja se nalazi kod mosta na putu od Kutleša prema Šarlincu.
U okviru ove akcije nadležna odeljenja će izvršiti i pošumljavanje terena sadnicama topole sa kojeg se uklonila deponija.
Šef odeljenja za zaštitu životne sredine Slađan Đikić tom prilikom istakao je da su od JP Srbijašume dobili 1000 topola koje će zasaditi na mestima na kojima bude uklonjena divlja deponija. Takođe je dodao i da od Zelenog razvojnog centra Sremska Mitrovica dobiti 100 sadnica belog jasena koje će naredne nedelje podeliti građanima u centru grada.
U ime meštana tog kraja obratio se predsednik mesne zajednice Međa Zoran Lazarević koji se zahvalio na akciji i istakao da će se pošumljavanjem ovog prostora sprečiti dalje stvaranje divlje deponije koja je predstavljala veliki problem stanovnicima okolnih mesta.O