POPIS STANOVNIŠTVA U OKTOBRU

U oktobru ove godine obaviće se popis stanovništva Srbij, a oni koji  žele da budu instruktori popisivačima mogu da se prijave do 3. jula. Ti građani bi bili  angažovani od 23. avgusta do kraja oktobra, a zadatak će im biti  da prate i kontrolišu popis, kao i da rešavaju sporne situacije,  kažu u Zavodu za statistiku.

Od 1. oktobra 15.000 anketara koji uspešno budu prošli obuku počeće popis stanovništva.

Republički zavod za statistiku (RZZS) angažovaće više od 2.500 instruktora za vođenje popisa, a javni poziv za prijavu kandidata je objavljen juče 24. juna.

Prijave je  moguće poslati isključivo posredstvom elektronske prijave na sajtu RZZS do 3. jula.

Javni poziv za popisivače planiran je za 20. jul.

Osim državljanstva Republike Srbije i prebivališta ili boravišta u zemlji, uslov je da kandidati koji se mogu od juče prijavljivati  imaju najmanje 18 godina, završenu četvorogodišnju srednju školu, da nisu osuđivani i da protiv njih nisu podnošene krivične prijave.

Popisivači , njih oko 15.ooo  će ići od vrata do vrata i umesto na papire, informacije unositi elektronski – direktno u laptopove, što će ubrzati proces evidentiranja podataka i pobošljati zaštitu ličnih podataka koji će odmah biti kriptovani.

Neophodan je i pristup računaru i internetu, kao i poznavanje rada na računaru. Nezaposleni i penzioneri koji budu izabrani potpisaće ugovor o privremenim i povremenim poslovima, dok će zaposleni dobiti ugovor o dopunskom radu.

Pitanja koja popisivači budu postavljali građanima odnosiće se na pol, starost, bračni status, državljanstvo, nacionalnu pripadnost, veroispovest, ekonomske aktivnosti i druge pojedinosti.

Imaće obavezu da prođu petodnevnu obuku i savladaju metodologiju popisa i rad sa aplikacijama za prikupljanje podataka i da održe obuku popisivačima.

Kada je reč o samom popisivanju, zadaci instruktora biće da prate njegov tok, da kontrolišu rad popisivača, daju im uputstva i pomažu im u rešavanju spornih situacija. Jedan instruktor biće zadužen prosečno za sedmoro popisivača.

Iz Zavoda za statistiku ističu da nisu odgovorni ako neko izgubi pravo na porodičnu penziju, naknadu za nezaposlene i slično.

Popis će biti organizovan od 1. do 31. oktobra.

Inače, poslednji popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji obavljen je 2011. godine.