DruštvoVesti

POVEĆANE CENE U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU ZA 19,6 ODSTO

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo predlog odluke o pokretanju  postupka utvrdjivanja javnog interesa za eksproprijaciju  nepokokretnosti u korist grada za potrebe izgradnje  šahti za proširenje kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta, kao i o povećanju cene prevoza u gradsko-prigradskom saobraćaju od 19,6 odsto.

Gradsko veće se saglasilo sa predlogom odluke o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene  i specijalizovane jedinice civilne zaštite  za uzbunjivanje na teritoriji grada Leskovca.

Usovjeni su  predlozi  odluka o pokretanju  postupka utvrdjivanja javnog interesa za eksproprijaciju  nepokokretnosti u korist grada za potrebe izgradnje  šahti za proširenje kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta u okviru Orio pojekta, kao za potrebe saobraćajnice  u Bratmilovcu.

Data je saglasnost na rešenje o obrazovanju komisije za izbor projekata na konkursu u oblasti kulture za ovu godinu i na izmenu rešenja o obrazovanju komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada.

UO Narodne biblioteke ,,Radoje Domanović” je data saglasnost za raspisivanje i sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora ove ustanove kulture.

Odeljenju za privredu i poljoprivredu će na osnovu odluke gradskog veća i ove godine sprovesti akciju sistemske deratizacije , a Odeljenje za zaštitu životne sredine sistemsku dezinsekciju za koju je opredeljeno 3,5 miliona dinara gradskih para.

Cena prevoza u gradsko-prigradskom saobraćaju je povećana za 19,6 odsto, cena smeštaja i ishrane dece  u vrtićima ostaje ista, ali je gradonačelnik istakao da s obzirom da za 700 mališana nema mesta daju odbijenice roditeljima da bi ih upisali u privatne vrtiće. Start u taksi prevozu je povećan na 120 dinara, umesto 170 traženih, dok ostale cene ostaju iste, prva tarifa 60, druga 65 dinara po kilometru, a sat čekanja 500 dinara. Ipak nije reč o povećanju, jer taksisti već duže vreme naplaćuju start 120 dinara, umesto odlukom gradskog veća predviđenih 100 dinara.

Gradonačelnik je ipak imao ovom prilikom brojne primedbe na prevoznike u gradu.