DruštvoVesti

CILJ TOPLANE POTPUN PRELAZAK NA GAS

Naredne godine planira se nastavak gasifikacije kotlarnice Dubočica, tako da je cilj JKP Toplana koju je posetio gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović sa saradnicima potpuna gasifikacija celokupnog proizvodnog sistema, dok bi mazut i ugalj ostali alternativni energenti samo u slučaju nedostatka snabdevanja gasom.
,,Drugi primarni cilj je povećanje grejnog konzuma proširenjem toplovodne mreže i stvaranje uslova od strane Toplane, za potencijalne nove priključke. S tim u vezi u toku je priprema nacrta nove Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, kako bi naše usluge potencijalnim korisnicima bile dostupnije uz smanjenja naknade za priključak na sistem daljinskog grejanja.“ kazao je govoreći o poslovanju do sada i namerama u budućnosti direktor leskovaček Toplane Tomica Jovanović.
Početak rekonstrukcije dela magistralnog toplovoda na sistemu „Crvena Zvezda” na relaciji od Elu centra do zgrade Osnovnog suda sledi nakon završetka grejne sezone. U januaru je potpisan ugovor sa izvođačem radova, u vrednosti od 110 miliona dinara. Ova investicija je deo projekta „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji“, a realizuje se iz kredita kfW pet, uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike.
Po završetku grejne sezone planira se zamena 2 gorionika na mazut novim kombinovanim gorionicima gas-mazut u kotlarnici „Dubočica“, koju smo maločas posetili, čime se obezbeđuje sigurnost snabdevanja u slučaju nedostatka jednog od energenata. Vrednost ovih radova je 50 miliona dinara – 30 miliona obezbeđeno iz budžeta Grada Leskovca, dok je preostalih 20 miliona učešće gradske Toplane. Kada je ova kotlarnica u pitanju, po završetku iduće grejne sezone očekuje se nabavka i ugradnja gasnog kotla.
Gradonačelnik Cvetanović je tokom obilaska istakao da grad Leskovac stalnim ulaganjima nastoji da što više unapredi sistem daljinskog grejanja i da usluge koje JKP „Toplana“ pruža našim sugrađanima budu na najvišem nivou kvaliteta. JKP „Toplana“ je u periodu od 2012. godine do danas u modernizaciju sistema grejanja uložilo skoro 370 miliona dinara, vodeći računa i o zaštiti životne sredine, jer se najveći broj investicija odnosio na veće korišćenje gasa umesto mazuta i uglja.