PrivredaVesti

POVEZIVANJE NAUKE I PRIVREDE

Savet za saradnju nauke i privrede Privredne komore Srbije  najavio je danas da planira da u junu organizuje „Speed networking“ susrete velikih kompanija sa startapovima, mladim naučnicima i istraživačima. Cilj je da inovativna rešenja koja ponudi naučna zajednica nađu efikasnu primenu u privredi, saopštava  PKS.

Kreiranje kvalitetnih predloga i inicijativa koji će doprineti transferu znanja i tehnologija, boljem iskorišćavanju rezultata naučnoistraživačkog rada i stvaranju uslova za brži ekonomski razvoj i veću konkurentnost kompanija, biće u fokusu aktivnosti Saveta u narednom periodu, navodi PKS.

Dogovoreni su osnovni strateški pravci aktivnosti – razgovori i otvorene diskusije između nauke i privrede, umrežavanje i unapređenje komunikacije naučnoistraživačkih organizacija sa privredom, razmena znanja i iskustva.

PKS je osnovala Savet za saradnju nauke i privrede 2018. godine, a njegova je  uloga da promoviše bolju saradnju privrednih društava i istraživačkih institucija.

Jedan od glavnih ciljeva Saveta, čije su članice velike kompanije je podrška razvoju inovacija kroz Klub otvorenih inovacija PKS-a, kako bi se povezale velike firme sa malim i srednjim preduzećima i startapovima, piše na sajtu Privredne komore.

Planiraju se i razgovori direktora velikih kompanija sa startapima tokom kojih će firme predočiti svoje tehnološke potrebe, a naučnici predstaviti rezultate istraživanja.

PKS objašnjava da je želja da se saradnjom sa Centrom za transfer tehnologije iskoriste inovativni potencijali visokoškolskih ustanova koji mogu da nađu svoju primenu u privredi.

Očekuje da će Savet za saradnju nauke i privrede PKS u drugoj polovini godine raspisati konkurs i pozvati sve mlade naučnike, istraživače ili startap kompanije da kandiduju svoja inovativna rešenja koja bi mogla da primene veliki sistemi u svom poslovanju. Već se vode razgovori sa nekim članicama Saveta i to bi trebalo da bude zajednički projekat koji bi dao vidljive rezultate ove saradnje, navode na sajtu PKS.