POZIV GRAĐANIMA DA PROVERE DA LI SU UPISANI U BIRAČKI SPISAK

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Leskovca izložen je u sedištu Gradske uprave, ulica Pana Đukića broj 11, u kancelarijama 15 i 22, i uvid u ovaj deo vrši se unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li su upisani u birački spisak i da li su podaci tačni.

Zahtev za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska, građani sa prebivalištem odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Leskovca mogu podneti Gradskoj upravi, Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove svakog radnog dana u vremenu od 7 do 20 časova, ali i neradnim danima od 7 do 15 sati, do zaključenja biračkog spiska, 18. marta.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.

Da podsetimo, vanredni parlamentarni izbori raspisani su za 3. april, baš kao i lokalni izbori za 13 lokalnih samouprava. Predsednik Narodne skupštine, Ivica Dačić najavio je i da će početkom marta, 90 dana pred istek mandata predsednika Republike raspisati predsedničke izbore koji će biti održani, takođe 3. aprila.