PROGRAM SAMOZAPOŠLJAVANJA AKTUELAN DO KRAJA MARTA

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je 31. januara 12 javnih poziva ili konkursa, među kojima je i program samozapošljavanja koji je otvoren do kraja marta.

Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih .
Kada je u pitanju javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje, on će biti otvoren do 31. marta.
Prema rečima Danijele Trako, načelnice Odeljenja za razvoj preduzetništva i programe zapošljavanja u leskovačkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, doneta je odluka da se ove godine poveća iznos subvencije, tako da će sada biti 300.000 dinara, odnosno 330.000 za osobe sa invaliditetom.
U sklopu ovog javnog poziva, kako ističe Trako, prioritet imaju uslužne delatnosti i proizvodnja.
U okviru pomenutih 12 republičkih javnih poziva kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biće uključeno preko 20 hiljada osoba, od kojih je skoro 2.300 osoba sa invaliditetom. Za ove namene opredeljeno je 6 milijardi 550 miliona dinara.