STRUČNA PRAKSA GODINAMA PRIVLAČI NAJVEĆE INTERESOVANJE

Očekuje se da će i ove godine program stručne prakse privući najveći broj zainteresovanih učenika i studenata. Nacionalna služba za zapošljavanje, između ostalih, nedavno je raspisala i ovaj javni poziv, koji za učesnike programa predstavlja važan korak ka njihovom profesionalnom razvoju.

Već godinama unazad, program stručne prakse, iako se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa, privlači veliki broj zainteresovanih lica.

Ova mera podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Angažovanim osobama isplaćuju se sredstva u iznosu od 22 hiljade dinara za lica sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, zatim 24 hiljade dinara za osobe koje su završile višu školu i 27 hiljada dinara za visokoškolce.

U zavisnosti od nivoa kvalifikacije, stručna praksa se može obavljati 6, 9 ili 12 meseci.

Javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje  za realizaciju mere stručne prakse otvoren je do utroška raspoloživih sredstava opredeljenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra ove godine.