DruštvoVesti

PRVIH DESET BEBA U NAREDNOJ GODINI DOBIJA PAKETIĆE VREDNE PO 20 HILJADA DINARA

Gradsko veće je na današnjoj sednici dalo saglasnost na odluku komisije budžetskog fonda  za ravoj poljoprivrede  na teritoriji grada Leskovca u vezi dodele podsticajnih sredstava  i za investicije u fizičku imovinu poljopirvrednih gazdinstava.

Gradski većnici su usvojili srednjoročni plan strategije poslovanja i razvoja JP ,,Urbanizam i izgradnja“ od 1.januara 2021. do 31.decembra 2025.godine u kome su sadržani strateški pravci razvoja preduzeća u skladu sa ciljevima osnivača, odnosno grada Leskovca.

Usvojen je predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova komisije Skupštine grada Leskovca za sprovodjenje  javnog konkursa  za izbor direktora  javnih i javno-komunalnih  preduzeće čiji je osnivač grad.

Pred većnicima su bile i izmene i dopune programa podrške  za sprovodjenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za ovu godinu i odluka komisije budžetskog fonda  za razvoj poljoprivrede  u vezi dodele podsticajnih sredstava  za meru Investicije za unapredjenje i razvoj ruralne infrastrukture  i usluga i investicija  u iradu, unapredjenje ili proširenje svih tipova  infrastrukture  manjeg obima , uklljučujići investicije  u obnovljive izvore energije i investicije u fizičku imovinu  poljoprivrednih gazdinstava.

Doneta je odluka o jednostranom  raskidu ugovora o davanju na upotrebu i korišćenje  nepokretnosti u javnoj svojini RS koju koristi grad Leskovac sa preduzećem Fasisol iz  Manastirišta  zbog neispunjene ugovornih obaveza.

Gradsko veće je dalo  saglasnost na tekst konkursa  za finansiranje i sufinansiranje  programa i projekata udruženja u  oblasti socijalne zaštite za narednu godinu za šta je predvidjen 31 milion dinara.

Nadzornom odboru JP za stambene usluge ,,Dom“ data je saglasnost za predlog obnavljanju  ugovora o zakupu  garaža pod odredjenim uslovima, a usvojen je i predlog odluke o odredjivanju cene koštanja strane službenog glasnika  grada Leskvovca za 2021.godinu za korisnike usluga.

Usvojen je predlog odluke o tradicionalnoj nabavci novogodišnjih paketića za deset prvorodjenih beba u narednoj godini u vrednosti po 20 hiljada dinara, a sredstva su već predvidjena budžetom grada.

Članovi gradske vlade su usvojili godišnji program za finasiranje sportskih klubova  od 95 miliona dinara, 30 više nego ove godine.

Gradsko veće je usvojilo i sporazum između grada Leskovca, Apoteke i „Farmalogist“ d.o.o. iz Beograda, kojim  ovom dobavljaču lekova kao poveriocu Apoteke treba da se isplati na ime dugovanja  94.350.392,77 dinara, i to  62.220.510,99 kao osnovni dug i  zatezne  kamate u iznosu od preko  30 miliona dinara.

Istaknuto je da će dugovanja biti isplaćena i drugim dobavljačima, a radnicima do kraja naredne godine.