KulturaVesti

RASPISAN KONKURS ,,MORAVSKE ELEGIJE“

Dom kulture Brestovac  raspisao je  17. po redu  pesnički konkurs pod nazivom „Moravske elegije“ posvećen našem piscu Branku Miljkoviću. Konkurs je  namenjen učenicima osnovne škole u  dve kategorije, za učenike od drugog do petog razreda i od petog do osmog.

Uslovi konkursa:

– Tema po slobodnom izboru,

– Pesme mogu biti svaka posebno ili ciklus pesama,

– Autor može poslati najviše 5 pesama (za ciklus pesama),

– Svaku pesmu (ciklus) poslati u 3 primerka,

– Rukopis mora biti jasan, sređen, čitak, svaka pesma na posebnoj strain,

– Radove obavezno slati pod šifrom i naznačiti kojoj kategoriji pripadaju, a razrešenje šifre u posebnoj koverti,

– U koverti sa razrešenjem šifre dostaviti broj telefona nastavnika kako biste blagovremeno bili obavešteni o nagrađenim radovima i učenicima i danu dodele nagrada.

Radove treba poslati najkasnije do 12. marta 2021. godine na adresu: Dom kulture Brestovac, za pesnički konkurs, 16 253 Brestovac