DruštvoVesti

RASPORED VAKCINACIJE SINOFARM VAKCINOM BEZ ZAKAZIVANjA

Vakcinacija SINOFARM vakcinom bez prethodnog zakazivanja termina na teritoriji grada Leskovca vršiće se na navedenim lokacijama po sledećim danima:

 1. Hala Partizan – 08.05.2021. god. i od 10.05.2021-15.05.2021.,17.05.2021 – 22.05.2021 od 08-15 č.
 2. OJ DZ Grdelica – 08.05.2021. god. i od 10.05.2021-15.05.2021.,17.05.2021 – 22.05.2021 od 08-15 č.
 3. OJ DZ Vučje – 08.05.2021. god. i od 10.05.2021-15.05.2021., 17.05.2021- 22.05.2021 od 08-15 č.
 4. ZS Brestovac – 08.05.2021. god. i od 10.05.2021-15.05.2021.,17.05.2021 – 22.05.2021. od 08-15 č.
  Vakcinacija će se obavljati u sledećim isturenim punktovim – ambulantama Doma zdravlja Leskovac:
  ZDRAVSTVENE AMBULANTE I ZDRAVSTVENA STANICA RADIĆE od 10.05.2021 do 14.05.2021 i od 17.05.2021. do 21.05.2021. god.
  Zdravstvena ambulanta Pečenjevac radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Manojlovac radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Turekovac radno vreme od 07 -14 č.
  Zdravstvena ambulanta Belanovac radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Guberevac radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Bogojevac radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Razgojna radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Bobište.radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Ančiki radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Miroševce radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Strojkovce radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Bunuški Čifluk radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena stanica Predejane radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Velika Grabovnica radno vreme od 07-14 č.
  ZDRAVSTVENE AMBULANTE RADIĆE 11.05.2021, 13.05.2021,18.05.2021., 20.05.2021. god.
  Zdravstvena ambulanta Jašunja radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Oraovica radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Orašac radsno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Draškovac radno vreme od 07-14 č.
  ZDRAVSTVENE AMBULANTE RADIĆE 10.05.2021.,12.05.2021.,14.05.2021.,17.05.2021., 19.05.2021.,21.05.2021.god.
  Zdravstvena ambulanta Donja Lakošnica radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Donje Brijanje radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Babičko radno vreme od 07-14 č.
  Zdravstvena ambulanta Barje radno vreme od 11 do 14 č.
  ZDRAVSTVENE AMBULANTE RADIĆE 10.05. 2021., i 17.05.2021.god.
  Zdravstvena ambulanta Nakrivanj radno vreme od 08 do 14 č.
  Zdravstvena ambulanta Velika Sejanica radno vreme od 07-14 č.
  ZDRAVSTVENA AMBULANTA RADIĆE 11.05. 2021.god. i 18.05.2021. god.
  Zdravstvena ambulanta Tulovo radno vreme od 07-14 č.
  ZDRAVSTVENA AMBULANTA RADIĆE 13.05. 2021.god.
  Zdravstvena ambulanta Oruglica radno vreme od 09 – 12 č.
  ZDRAVSTVENA AMBULANTA RADIĆE 14.05.2021., i 21.05.2021. god.
  Zdravstvena ambulanta Velika Kopašnica radno vreme od 07-14 č.
  U PROSTORIJAMA MESNE ZAJEDNICE VLASE, 10.05.2021. u periodu od 09 do 12 č.