DruštvoVesti

SKUPŠTINA O BUDŽETU I GASIFIKACIJI

Pred odbornicima gradskog parlamenta na  današnjoj sednici skupštine grada  našli su se između ostalog izveštaj o izvršenju odluke o budžetu  Leskovca za prvih šest meseci ove godine, kao i o programu gasifikacije grada za period od 2021.do 2025.godine.

Sednica je počela primedbom odbornika Grupe građana Za Leskovac zajedno Nenada Zdravkovića na način njenog održavanja s obzirom na sve goru epidemiološku sliku u gradu i čitavoj Srbiji, kao i kritikom dozvoljavanja održavanja leskovačke Roštiljijade kao događaja sa visokim rizikom.

I prihodi i rashodi grada Leskovca prema izveštaju Odeljenja za finansije od 1.januara do 30.juna su ostvareni sa 49.6 odsto planiranih iznosa i to sa prilivom od 2 milijarde 259 miliona 147 hiljada dinara, i odlivom od skoro milijardu 868 miliona, 642 hiljade dinara. Kako je istakla šef Odeljenja za finansije Marija Milosavljević, sve obaveze se izmiruju u roku.

Nebojša Cakić je kazao da se trećina budžeta grada daje za stadion postavivši pitanje ko će na njemu igrati ubuduće kad mladi odlaze.

Gradonačelnik Goran Cvetanović je u svom ekspozeu istakao važne invsticije koje se realizuju na teritoriji grada Leskovca.

Usvojen je predlog odluke o izmenama odluke o Gradskoj upravi grada Leskovca kojom se naziv Komunalna policija i policijac menja u Komunalna milicija i milicioner.

Zbog isteka mandata direktorke Narodnog muzeja u novembru data je saglasnost UO ove ustanove kulture za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora muzeja.

Data je saglasnost na predlog odluke o izmenama  i dopunama odluke o osnivanju Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju koji se odnosi na sastav Upravnog i Nadzornog odbora, kao i da preduzeća Stefaneli internacional i Home centar Vera mogu da koriste ime grada Leskovca u nazivu privrednog subjekta, budućeg hotela Leskovac.

Skupština je dala  saglasnost na program gasifikacije grada Leskovca od 2021.-2025.godine, investicije vredne 53 miliona 906 hiljada 700 evra i o obrazovanju komisije  za izbor strateškog partnera za izvođenje radova  u skladu sa programom gasifikacije grada kao strateškog dokumenta, na čelu sa Milošem Ilićem, gradskim većnikom.

Mreža će biti duga 1186 kilometara i biće izgrađeno 12 merno regulacionih stanica, što će omogućiti priključenje građanstva.

Ovo je najvažnija tema po cifri i nameri, kazao je Nebojša Cakić koji je istakao da ova odbornička grupa nije protiv gasifikacije, ali da ima sumnje u ozbiljnost čitavog projekta, kao i da je na ovakav način sklopljen ugovor pravno ništav.

Usvojen je predlog rešenja o obrazovanju komisije za planove grada Leskovca, a menja se troje članova republičke komisije za planove .

Data je saglasnost na tromesečni izveštaj za drugi kvartal o praćenju rada javnih i javno-komunalnih preduzeća kroz analizu rada za prvih šest meseci na vreme su predala sva preduzeća, konstatovano je na današnjoj sednici skupštine grada.  

Razrešenjima , izborom i imenovanjima završena je današnja sednica skuptštine grada.