DruštvoVesti

SKUPŠTINA O REBALANSU BUDŽETA I RADU JAVNIH PREDUZEĆA I USTANOVA KULTURE

Skupština grada Leskovca  je na današnjoj sednici usvojila rebalans budžeta za ovu godinu, a pred odbornicima su i izveštaji o radu javnih i javno-komunalnih preduzeća i ustanova kulture.

Sednica skupštine grada  započeta je minutom ćutanja za sve nevino stradale žrtve u Srbiji u dva oružana masakra, kao i svi javni događaji prethodnih dana.

Rebalans budžeta koji je planiran kada je reč o prihodima u iznosu 6 milijardi, 513 miliona, 873 hiljade dinara, uslovljen je između ostalog i povećanim transferima, kazala je šef odeljenja za finansije Marija Milosavljević. Povećanje sredstava u gradskoj kasi je 439 miliona 573 hiljade dinara , odnosno 7,21 odsto.

Rashodi grada Leskovca su planirani takođe u iznosu iznosu 6 milijardi, 513 miliona, 873 hiljade dinara, dodala je šef odeljenja za finansije.

Govoreći o povećanim prihodima Nebojša Cakić je istakao da se transferi iz republičke kase godinama ne povećavaju, kao i da je ovih dana u procedure zakon o koncesiji koji omogućava investitorima da bez dinara dođu u posed zemljišta.

Zbog porasta cena je usvojen treći predlog izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2023.godinu.

Usvojena je odluka o izradi plana generalne regulacije 7,,Moravska”u Leskvocu na području GUP-a za grad.

Usvojen je predlog odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom i odluka o pokriću gubitka leskovačke Toplane.

Usvojenim predlogom operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Leskovca za ovu godinu za vode II reda predviđeni su radovi na 10 lokacija ukupne vrednosti preko 34 miliona 950 hiljada dinara.

Polemiku je izazvalo odlaganje opasnog otpada, na šta je gradonačelnik Goran Cvetanović istaka da dok god je on na čelu grada na teritoriji Leskovca se ovo odlaganje neće vršiti.

U prepodnevnom delu zasedanja skupštine grada usvojen je predlog odluke o usvajanju predloga koncesionog akta za poveravanja obavljanja komunalne delatnosti  linijskog prevoza putnika  u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada, kao i prdlog odluke  o načinu korišćenja  i raspolaganja stanovima u javnoj svojini grada  i pružanju komunalne usluge na koji je izneta primedba da još uvek ne postoji tačna evidencija stanova kojima Leskovac raspolaže.