SUTRA BEZ STRUJE BROJNA SELA

Obaveštavaju se korisnici distributivnog sistema da će biti bez električne energije u utorak, 14.03.2023. godine, u vremenu od 08.00 h pa do završetka radova, a najkasnije do 15.00 h: Velika Biljanica, Mala Biljanica, Donja Slatina, Manojlovce, Kumarevo, deo Mrštana, Gornje Krajince, Donje Krajince, Zlokućane, Jelašnica, Jašunja, Grajevce, Drćevac, Crkovnička Oraovica, Crkovnica, Golema Njiva, Piskupovo, Orašac, Gornja Slatina, Donja Kupinovica, Gornja Kupinovica, Stupnica, Jarsenovo, Gradašnica i Rajno Polje.