PrivredaVesti

KONKURS MINISTARSTVA PRIVREDE

MINISTARSTVO PRIVREDE raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2021.kroz inansijsku podršku za početnike u poslovanjuu 2021. godiniu saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.
Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.

Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.
Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranijedve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.
Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladusačlanom 12. Zakona o regionalnomrazvojui aktomVladekojimseutvrđujejedinstvenalistarazvijenostiregiona i jedinicalokalnesamouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, i kamatnom stopomod 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.
Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara,niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

  • tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
  • kupovinumašina i opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);
  • operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.
    Osnivači privrednih subjekata, koji konkurišu zasredstvapo Programu, mogu da se obrate akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama kako bi prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja i kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem po Programu, koju pružaju navedene agencije po Programu standardizovanog seta usluga za MSPP.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za start-up kredit i bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijomu skladu sa Programom, predajese Fondu nasledeće adrese: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.
Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.
Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strane Ministarstva: www.privreda.gov.rsiFonda: www.fondzarazvoj.gov.rs.