DruštvoVesti

SVRHA PROJEKATA UPITNA

Članovi udruženja Tim 42 su tokom 2021 godine izradili Analizu konkursa za izbor projekata za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine Grada Leskovca i smatraju da samo tri odgovaraju ciljevima konkursa.

Konkurs za izbor projekata za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca trajao je od 24.09.2020. godine do 09.10.2020. godine. Ukupan obim opredeljenih sredstava iznosio je 2.890.000,00 dinara.

Analizom predloga projekata došlo se do generalnog zaključka da je svega nekoliko projekata (3) napisano u skladu sa smernicama i opštim ciljem konkursa koji glasi „Zaštita životne sredine kroz sprečavanje ili smanjenje zagađivanja životne sredine, održivo upravljanje prirodnim resursima, jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine, i dr.“ Sa druge strane, veliki deo projekata (8) iako ističu jačanje svesti o zaštiti životne sredine, u suštini predstavljaju projekte građevinskih radova na sanaciji/rekonstrukciji/izgradnji određenog dela zgrade ili javne površine, dok jedan projekat „unapređuje životnu sredinu“ tako što čisti kabasti i komunalni otpad isključivo oko objekta podnosioca projekta i postavlja kante na tim mestima.

Na osnovu analize, kreirane su i preporuke koje su upućene Fondu za zaštitu životne sredine.