DruštvoVesti

U ISTANBULU ODRŽANA 18.SEDNICA GENERALNE SKUPŠTINE NALAS-a

U Istanbulu je održana 18. statutarna sednica Generalne skupštine Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistične Evrope (NALAS), kojoj je predsedavao predsednik NALAS-a i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. U fokusu današnje redovne godišnje sednice NALAS-a je stvaranje otpornih lokalnih samouprava kao odgovor na velike i višestruke izazove sa kojima se ceo svet suočava.
U svom uvodnom i poslednjem obraćanju na funkciji predsednika NALAS-a gradonačelnik Cvetanović je istakao da je prethodni period bio u znaku velikih potresa na globalnom novou – počev od pandemije, ekonomske i socijalne krize, energetske krize kao posledice rata u Ukrajini, negativnih klimatskih promena, a sve je kulminiralno razornim zemljotresom epskih razmera koji je pogodio Tursku.
„Znam da svi mi gradonačelnici na ceo taj razvoj događaj gledamo iz jednog specifičnog ugla i svi se pitamo isto: jesmo li spremni da se suočimo sa tako ogromnim, višestrukim izazovima? Jesu li naši gradovi otporni? Da li nedostaci koji se tiču nivoa decentralizacije u jugoistočnoj Evropi ometaju sposobnosti lokalnih samouprava da igraju značajniju ulogu? Mogu li naši savezi lokalnih samouprava da imaju jasniju ulogu u upravljanju kriznim situacijama? I konačno, pomažemo li jedni drugima dovoljno u teškim vremenima? Možemo li više da učinimo kako bismo podstakli solidarnost i jedni drugima pomogli kada je to najpotrebnije?
Smatram da danas više nego ikad, kao lideri udruženja lokalnih samouprava, moramo da zauzmemo čvrst stav i zahtevamo istinsku decentralizaciju, potpuno u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. U tom cilju, računamo na podršku Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, kao čuvara Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“, zaključio je.
Današnjoj sednici Generalne skupštine prisustvovalo je i rukovodstvo Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, predsednik Komore lokalnih samouprava Bernd Voringer, kao i generalni sekretar Kongresa, Metju Mori, koji su se i obratili skupu.
Tokom današnje sednice je, u skladu sa rasporedom rotacije, predstavljeno novo Predsedništvo NALAS-a. Funkciju predsednika NALAS-a od gradonačelnika Cvetanovića danas je preuzeo Mehmet Ergun Turan, gradonačelnik Fatiha u Istanbulu, koji predstavlja Uniju opština Marmara. Prvi potpredsednik NALAS-a postaje Dušan Raičević, predsednik Opštine Bar, koji predstavlja Zajednicu opština Crne Gore. Drugi potpredsednik NALAS-a biće Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke iz Saveza gradova Hrvatske, a treći Emil Dragiči, gradonačelnik Vulkana, koji predstavlja Savez opština Rumunije.
Podsećamo, na 17. Generalnoj skupštini NALAS-a održanoj 12. maja 2022. godine u Beogradu, funkciju predsedavajuće asocijacije preuzela je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). U ime organizacije, funkciju predsednika NALAS-a je do danas obavljao dr sci. med. Goran Cvetanović, predsednik SKGO i gradonačelnik Leskovca.
Gradonačelnik Cvetanović je u Istanbulu otvorio konferenciju međuregionalne razmene „Okviri upravljanja na više nivoa – jačanje uloge lokalnih vlasti u energetskom i klimatskom planiranju”. Tom prilikom, istakao je:
„NALAS je razvio svoj novi Strateški plan 2023-2027, koji je ambiciozan, ali i realan. Jedan od tri ključna cilja ovog plana je da podrži gradove i opštine jugoistočne Evrope da prerastu u održive, pametne, inkluzivne i otporne izvore za život. U postizanju ovog cilja, energetsko i klimatsko planiranje na lokalnom nivou čini veoma važan aspekt.
Veoma smo srećni što će NALAS-ovi decenijski zagovarački napori konačno rezultirati uspostavljanjem dugoročnog sistema podrške članicama Pakta gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj u ispunjavanju svojih obećanja u okviru energetskih i klimatskih ciljeva. NALAS će uspostaviti regionalnu strukturu koja će ponuditi help-desk uslugu i olakšati proces izrade opštinskih klimatskih i energetskih akcionih planova.
Da bi se osigurao uspeh i dugoročna održivost inicijative, NALAS i njegove članice predviđaju strukturu podrške Paktu gradonačelnika kao prilagođenu pomoćnu službu kojom upravlja NALAS-ov Sekretarijat i koju podržavaju lokalne samouprave članice NALAS-a. Ona će pružati informacije, ali će omogućavati i tehničku podršku, umrežavanje, promociju ideje Pakta gradonačelnika, podizanje svesti o njoj, zagovaranje i lobiranje, kako na regionalnom tako i na nacionalnom nivou“, zaključio je Cvetanović.