U PRODAJI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da je od danas u prodaji Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2023/24. godinu, koji je objavio „Prosvetni pregled”.

Osim opštih i posebnih uslova upisa i kalendara upisnih aktivnosti, u Konkursu su navedeni svi važni podaci o školama čiji je osnivač Srbija, područjima rada, broju učenika, obrazovnim profilima i trajanju obrazovanja, kao i o merilima i načinu izbora kandidata.
Sastavni deo Konkursa su obrasci – prijava za upis u srednju školu i obrazac za unos želja učenika za upis u srednju školu, na čijem spisku može da bude navedeno najviše 20 obrazovnih profila, potencijalnih budućih zanimanja.
Istovremeno s Konkursom, „Prosvetni pregled” je objavio i Informator, koji može da pomogne budućim srednjoškolcima pri izboru zanimanja.
U njemu se mogu naći korisne informacije o orijentacionom broju bodova neophodnih za upis u određenu obrazovno-vaspitnu ustanovu u poslednje tri godine, navodi se u saopštenju.