DruštvoVesti

U TOKU PRIJAVE ZA OKTOBARSKE NAGRADE GRADA LESKOVCA

Na osnovu člana 14. Odluke o priznanjima i nagradama grada Leskovca Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja Skupštine grada Leskovca, objavio je P O Z I V za predlaganje kandidata za dodelu Oktobarske nagrade grada Leskovca – Medalje, najkasnije do 15.septembra ove godine.
Oktobarska nagrada grada Leskovca – Medalja dodeljuje se fizičkim i pravnim licima povodom 11. Oktobra – Praznika grada Leskovca za životno delo, pojedinačna i zajednička dostignuća u razvoju privrede i društva i afirmaciju grada Leskovca.
Predloge za kandidate za dodelu Oktobarske nagrade grada Leskovca – Medalje mogu podneti organi grada Leskovca kao jedinice lokalne samouprave: gradonačelnik, Gradsko veće i Gradska uprava, javna preduzeća, privredna društva, ustanove, druge organizacije i organi, grupe građana i pojedinci.
Predlozi za dodeljivanje Oktobarske nagrade sa obrazloženjem podnose se Odboru za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja Skupštine grada Leskovca, ulica Pana Đukića 9-11, Leskovac, najkasnije do 15. septembra 2021. godine.
OBAVEŠTENjE o uslovima i postupku predlaganja kandidata može se preuzeti u na sajtu grada Leskovca.