DruštvoVesti

U TOKU ZAVRŠNI ISPIT ZA OSMAKE

Polaganje završnog ispita za osmake koje je juče počelo polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika danas je nastavljeno testom iz matematike.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja do sada nije dobilo povratne informacije sa terena koje bi mogle ukazivati na ozbiljnija odstupanja od procedura, ali i dalje postoji stalna komunikacija sa okružnim upisnim komisijama, supervizorima i ostalim ključnim akterima u procesu sprovođenja završnog ispita.

Rešenja testa iz matematike objavljeni su na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Učenici će trećeg dana završnog ispita, sutra u petak, 25. juna polagati kombinovani test.
Kada je reč o današnjem testu iz matematike nije bio težak koliko su se mali maturanti plašili.

Na završni ispit izlaze svi učenici osmog razreda, pa i oni koji su polagali prijemni ispit za upis u specijalizovana odeljenja gimnazija i umetničkih škola, polaznici programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, kao i učenici koji su prethodnih godina završili osmi razred, a do sada nisu polagali završni ispit.
Završni ispit polaže više od 68.000 učenika. Oni će test iz matematike polagati u četvrtak, 24. juna, a kombinovani test u petak 25. juna.
Ove godine ima na teritoriji Jablaničkog okruga više od 2000 slobodnih mesta za upis u neku srednju školu dok je broj đaka koji su završili osnovnu školu 1894, a njih 1239 je sa teritorije grada Leskovaca.
Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole biće objavljeni 27. juna, a konačni 2. jula 2021. godine.
Popunjavanje liste želja elektronskim putem preko portala https://mojasrednjaskola.gov.rs je od 26. juna do 3. jula 2021. godine, a popunjavanje i predaja liste želja u osnovnoj školi, kao i unos u bazu podataka neposredno u osnovnoj školi je 3. i 4. jula 2021. godine.
Objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima je 11. jula 2021. godine.