DruštvoVesti

UKINUTA VANREDNA SITUACIJA IZAZVANA POPLAVAMA

Štab za vanredne situacije grada Leskovca ukinuo je vanrednu situaciju izazvanu poplavama. Šteta koja je pričinjena prema izveštaju Komisije za poljoprivredno zemljište je 45 miliona i 400 hiljada dinara u 30 katastarskih opština, dok je prema izveštaju o radu Komisije za procenu štete na stambenim, pomoćnim i privrednim objektima i stvarima i infrastrukturi šteta pričinjena na 177 stambenih, 234 pomoćna, 5 poslovno-privrednih i dva infrastrukturna objekta.

Kada je reč o izveštaju o radu komisije za procenu štete na stambenim, pomoćnim i privrednim objektima i stvarima i infrastrukturi po rečima predsednika ovog tela Miloša Kocića, do sada je šteta procenjena na 177 stambenih, 234 pomoćna, 5 poslovno-privrednih i dva infrastrukturna objekta.
,,Prema dosadašnjoj evidenciji pisarnice podneto je 315 prijava i to 172 za stambene, 138 za pomoćne i 5 za privredne objekte. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima vrši verifikaciju procene štete koje su izvršile stručne komisije“, kazao je Kocić.
Prema izveštaju komisije za procenu štete na poljoprivrednom zemljištu po rečima Radeta Velinova obiđene su poplavljene površine pod poljoprivrednim zemljištem u svim ugroženim područjima.
U skladu sa planom rada komisije sačinila je iscrpan Izveštaj o proceni štete na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednim kulturama, poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi za rad, kao i na stočnom fondu od elementarne nepogode nastale usled obilnih kišnih padavina, poplava i pojave bujičnih voda na teritoriji grada Leskovca za 2021. godinu, koji će dostaviti Gradskom veću na dalju nadležnost. Šteta je nastala u 30 katastarskih opština. Usvojen je i operativni plan odbrane od poplava ubuduće.

Sem ukidanja vanredne situacije izazvane poplavama, predložene su mere koje u narednom periodu treba preduzeti u cilju čišćenja vodotokova i kanala radi sprečavanja budućih popolava i sastanci koji su organizovani sa relevantnim institucijama u cilju hitnog reagovanja.
Zaključeno je da je Komisija za građevinske objekte štetu procenila na 50 miliona dinara na ukupno 418 stambenih, pomoćnih, poslovno-privrednih objekata i mostovima u Jelašnici i Turekovcu. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pomaže oko štete samo na stambenim objektima koja je procenjena na 20 miliona dinara, kao i da će biti upućen zahtev za štetu na mostovima u vrednosti od 21 miliona dinara i da će rad ove Komisije biti nastavljen do 18. marta.
Komisija za poljoprivredno zemljište je štetu procenila na 45 miliona i 400 hiljada dinara u 30 katastarskih opština na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednim kulturama, poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi za rad, kao i na stočnom fondu. Šteta je procenjena na 45 miliona i 200 hiljada dinara na poljoprivrednom zemljištu i pratećoj opremi u plasteničkoj proizvodnji povrća i oko 200 hiljada dinara u stočarskoj proizvodnji.