DruštvoVesti

USPEŠNO UČESTVOVANJE STUDENATA AKADEMIJE JUŽNA SRBIJA U PROGRAMU ERAZMUS

Akademija za razvoj i saradnju sa privredom prezentovala je  u prostorijama Odseka Visoke poslovne škole Leskovac iskustva svojih studenata koji su bili na mobilnosti u okviru programa Erazmus mobilnosti  i time  na najbolji mogući način predstavili ovu  obrazovnu ustanovu i sebe u inostranstvu.

Učestvovanje 11 studenata  Akademije Južna Srbija studenata u Erazmus mobilnostima jedinstvena je prilika za sticanje dragocenog iskustva, a oni su je iskoristili na najbolji način i time otvorili put buduće saradnje sa svojim domaćinima u Hrvatskoj i Sloveniji.

Nakon realizovanog programa Erazmus mobilnosti za proteklu sledi i prijavljivanje zainteresovanih studenata Akademije Južna Srbija za narednu akademsku godinu, što je i bila jedna od tema današnjeg Erazmus kafea.

Današnji Erazmus kafe je bio jedinstvena prilika  zainteresovanim studentima, ali i ostalim,  da se informišu o  mogućnosti i proceduri  za aplikaciju za Erazmus mobilnosti, kao  i da dobiju korisne savete od onih studenata koji su već učestvovali.