DruštvoVesti

USVOJEN BUDŽET OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2021.GODINU

Na jučerašnjem zasedanju SO Vlasotince usvojen je budžet ove lokalne samouprave za narednu 2021.  i rebalans budžeta za tekuću 2020.godinu.  Sednica Skupštine opštine Vlasotince biće nastavljena sutra 22.decembra po ostalim tačkama dnevnog reda.

Šef Odseka za budžet i finansije Saša Mihajlović rekao je da je budžet opštine Vlasotince za 2021.godinu u paniranom iznosu prihoda i prenetih neutrošenih sredstava u iznosu od  912.888.043 dinara, kao i  da će za zdravstvo i ove godine biti izdvojeno blizu 30 miliona dinara, nešto više od 6% budžeta namenjeno je socijalnoj zaštiti,sredstva namenjena subvencijama u poljoprivredi skoro su duplirana, od pet na 8 miliona dinara. Za infrastrukturne projekte i održavanje u 2021. namenjen je 81 milion, za „Vodovod“ 75 miliona i „Komunalac“ 39,4 miliona.

Zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić je izrazio nadu da budžet neće ostati na ovom iznosu i da očekuje projekte koji će se finansirati sa viših nivoa vlasti.

Predsednik skupštine opštine Vlasotince Milan Jović rekao je da je ovaj budžet realno planiran i dobro izbalansiran. -Budžet za narednu godinu sadži veoma izražajnu socijalnu komponentu koja je u vreme krize izazvane pandemijom najznačajnija za naše građane – rekao je Jović.

Zbog smanjenja naplate prihoda u vreme krize, planirano je da se uveća osnivački kapital „Komunalca“ za 10 miliona dinara u toku naredne godine kako bi mogli da isplate zaostale obaveze dobavljačima. Planirano je za sve veće seoske zajednice i za grad novih 150 kontejnera i da JKP Komunalac krene sa iznošenjem smeća u tim većim seoskim mesnim zajednicama.

Opština će preuzeti obavezu plaćanja iznošenja tih kontejnera u narednoj godini u iznosu od osam miliona. Što se „Vodovoda“ tiče, planirano je da sledeće godine dobije ugovor o održavanju atmosferske kanalizacije, rekonstruisaće se vodovodna mreža ušest ili sedam ulica kako bi se smanjili gubici u mreži, problem sa EPS-om će biti napokon rešen. Sa 45 miliona biće sve obaveze izmirene. Ostaće dva sudska spora koja su u toku. Početkom godine planirana je nabavka 5000 vodomera , koji će se plaćati naredne tri godine. U planu su i projekti vezani za kanalizacionu mrežu u seoskim mesnim zajednicama – rekao je zamenik predsednika vlasotinačke opštine.

Na pitanje opozicije zašto su povećana sredstva u budžetskoj rezervi.

Na konstataciju odbornika grupe građana „Dr Spasić“ Dragana Jovića da u budžetu nema kapitalnih investicija, Kocić je naveo po stavkama šta je planirano da se uradi. Nakon toga izneo je i svoj stav:

-Nakon svih kapitalnih projekata realizovanih prethodnih godina, ove godine možemo i da ne radimo ništa i nećemo izgubiti podršku građana – rekao je zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić.

Odbornici su, minutom ćutanja, odali poštu svim sugrađanima stradalim od posledica bolesti kovid 19 u ovoj godini.

Zbog obimnosti dnevnog reda, predsednik Skupštine opštine Milan Jović prekinuo je sednicu nakon usvajanja odluke o budžetu i nastavak zakazao za sutra u  utorak 22.decembrar sa početkom u 16 sati.