DruštvoVesti

OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN LJUDSKE SOLIDARNOSTI

Međunarodni dan ljudske solidarnosti, koji je ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija predstavlja dan dan kada slavimo naše jedinstvo u raznolikosti i podižemo javnu svest o važnosti solidarnosti, navodi se u saopštenju na sajtu grada Leskovca.
Solidarnost je identifikovana kao fundamentalna i univerzalna vrednost koja mora da bude glavni cilj čovečanstva 21. veka.Ujedinjene nacije se, u duhu solidarnosti, oslanjaju na saradnju pri rešavanju međunarodnih problema ekonomske, socijalne, kulturne i humanitarne prirode.
Odbornica u skupštini Grada Leskovca Gordana Stojanović, istovremeno i predsednica Udruženja distrofičara u Leskovcu je, kao deo novog saziva, nekoliko puta istupala i govorila o solidarnom odnosu Grada Leskovca prema osobama sa bilo kojom vrstom invaliditeta. Na prethodnoj sednici Skupštine grada gospođa Stojanović je govorila o budžetu grada za 2021. godinu i izdvajanjima za osetljive grupe stanovništva i osobe sa invaliditetom:
“Grad Leskovac ima veoma dugu tradiciju brige o ugroženim građanima i slobodno možemo reći, da su izdvajanja za socijalnu zaštitu i mere socijalne politike izbalansirane prema potrebama ove kategorije stanovništa.
Planirana sredstva za socijalnu zaštitu za 2021. godinu iznose 214.372.000 dinara što je 4,7% budžeta.
U Leskovcu postoji devet udruženja koja okupljaju i zastupaju interese osoba sa različitim vrstama invaliditeta.
Opredeljena sredstva u iznosu od 31 milion uključuje dnevne usluge, savetodavno-edukativne programe, smeštaj i finansiranje ovih udruženja.
24 miliona dinara su planirana za socijalne usluge koje se pružaju po standardima i u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.
Zato su ova izdvajanja jako značajna jer olakšavaju život i svakodnevno funkcionisanje naših korisnika i doprinose unapređenju njihovog života.“